Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. terrein:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for terrein:
  • compound


Niederländisch

Detailübersetzungen für terrein (Niederländisch) ins Englisch

terrein:

terrein [het ~] Nomen

 1. het terrein (kavel; gebied; perceel; bouwterrein)
  the parcel; the building site; the site; the plot; the lot; the ground
 2. het terrein (grondgebied; territorium; erf)
  the area
  • area [the ~] Nomen
 3. het terrein (zone; gebied; gordel; territorium; streek)
  the area; the domain; the territory; the sphere; the zone; the department; the dominion; the district; the region
 4. het terrein (gebied; vlak)
  – wat bij een vak of hobby hoort 1
  the area
  • area [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für terrein:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
area erf; gebied; gordel; grondgebied; streek; terrein; territorium; vlak; zone buitenwijk; buurt; centrum; district; gebied; gebiedsdeel; gewest; gouw; handelswijk; landstreek; oord; plaats; plein; rayon; rayon van een bedrijf; regio; sectie; sector; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; streek; wijk; woonwijk
building site bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein bouwgrond; bouwplaats; bouwterrein
department gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone afdeling; ambtsgebied; bestuursgebied; bestuursregio; departement; detachement; gebied; gewest; gouw; jurisdictie; landstreek; ministerie; oord; plaats; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; sectie; streek; tak; vakgroep
district gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone buitenwijk; buurt; centrum; district; gebied; gewest; gouw; handelswijk; hoek; kanton; landstreek; oord; plaats; plein; provincie; rayon; rayon van een bedrijf; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; sectie; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; streek; wijk; woonwijk
domain gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone TLD; domein; regio; rijksgedeelte; streek; topleveldomein
dominion gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone autoriteit; gezag; heerschappij; macht; regio; rijksgedeelte; streek
ground bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein aarde; aardkorst; afweging; bodem; bodemoppervlak; gemalen; grond; overdenking; overweging; vermalen; vloer
lot bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein aardig wat; bende; berg; borg; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; horde; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; schare; waarborg; waarborging; waarborgsom
parcel bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein hoeveelheid; kaveling; pakje; pakket; partij; postpakket; verkaveling
plot bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein complot; intrige; perceel; plot; samenspanning; samenzwering; verwikkeling
region gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone cacheregio; district; gebied; gewest; gouw; hoek; kanton; klimaatgordel; landstreek; luchtstreek; oord; plaats; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek
site bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein locatie; site; vindplaats; website
sphere gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone bol; bolletje; globe; hoofd; hoofd van een mens; regio; streek
territory gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone district; gebiedsdeel; leefgebied; rayon; rayon van een bedrijf; regio; rijksdeel; rijksgedeelte; sector; streek; territorium
zone gebied; gordel; streek; terrein; territorium; zone district; klimaatgordel; luchtstreek; regio; streek; zone
- gebied
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ground aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen
lot kavelen; verdelen; verkavelen
plot bedenken; beramen; complotteren; plan beramen; plannen; verzinnen; zinnen

Verwandte Wörter für "terrein":

 • terreinen, terreintje, terreintjes

Synonyms for "terrein":


Verwandte Definitionen für "terrein":

 1. gedeelte van het land, stuk land1
  • de camping lag op een heuvelachtig terrein1
 2. wat bij een vak of hobby hoort1
  • hiermee komen we op het terrein van de geschiedenis1

Wiktionary Übersetzungen für terrein:

terrein
noun
 1. een stuk grond van enige omvang
terrein
noun
 1. area of land
 2. course of study or domain of knowledge or practice
 3. that in which one specializes
 4. area

Cross Translation:
FromToVia
terrein terrain Gelände — ein natürlicher, naturbelassener oder durch den Menschen bearbeiteter Teil der Landschaft
terrein terrain terrainespace de terre, considérer soit par rapport à quelque ouvrage qu’on y fait ou qu’on y pouvoir faire, soit par rapport à quelque action qui s’y passer.