Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. uitkering:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für uitkering (Niederländisch) ins Englisch

uitkering:

uitkering [de ~ (v)] Nomen

 1. de uitkering
  the social security; the payment; the welfare; the dole; the relief

Übersetzung Matrix für uitkering:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dole uitkering abw; bz; rww; sociale bijstand; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
payment uitkering aanzuivering; afbetaling; afrekening; arbeidsloon; betalen; betaling; bezoldiging; dokken; gage; honorarium; kostenvergoeding; loon; restituties; salaris; soldij; terugbetalingen; traktement; uitbetaling; verdienste; vereffening; vergoeding; verrekening; voldoen; wedde
relief uitkering aftrek; aftrekking; assistentie; bemoediging; bevrijding; bijstand; deductie; geruststelling; handreiking; herademing; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; kalmering; ondersteuning; ontzet; ontzetting; opluchting; opmontering; redding; reliëf; sociale bijstand; verlichting; verlossing; vermindering; vertroosting; verzachting; vrijmaking
social security uitkering bestaanszekerheid; bijstand; bijstandsregeling; geruststelling; ondersteuning; opluchting; sociale bijstand; sociale zekerheid; steunuitkering; verademing
welfare uitkering abw; bijstand; bijstandsuitkering; bz; geruststelling; heil; ondersteuning; opluchting; rww; sociale bijstand; verademing; voorspoed; welzijn; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww

Antonyme für "uitkering":


Verwandte Definitionen für "uitkering":

 1. geld dat je krijgt omdat je daar recht op hebt1
  • hij krijgt een uitkering van de sociale dienst1

Wiktionary Übersetzungen für uitkering:

uitkering
noun
 1. betaling van geld op basis van sociale wetgeving
uitkering
noun
 1. government payments that are guaranteed to a segment of the population
 2. payment, subsidy

Cross Translation:
FromToVia
uitkering allocation allocation — (1)
uitkering payment payesalaire ou rémunération d’un travail.
uitkering payment versement — finance|fr action de verser de l’argent dans une caisse.

Verwandte Übersetzungen für uitkering