Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. vernuftig:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vernuftig (Niederländisch) ins Englisch

vernuftig:

vernuftig Adjektiv

  1. vernuftig (geniaal)
    ingenious; clever; resourceful
  2. vernuftig (vindingrijk; inventief)

Übersetzung Matrix für vernuftig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clever geniaal; vernuftig adrem; bedachtzaam; bijdehand; briljant; clever; correct; doordacht; gehaaid; geleerd; gevat; gewiekst; gis; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; rap; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snel; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vaardig; verstandig; vindingrijk; vlot; vlug; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
creative inventief; vernuftig; vindingrijk creatief; scheppend
ingenious geniaal; inventief; vernuftig; vindingrijk briljant; clever; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
inventive inventief; vernuftig; vindingrijk creatief
resourceful geniaal; inventief; vernuftig; vindingrijk adrem; bijdehand; gevat; raak; scherpzinnig; snedig; spitsvondig; uitgekiend

Verwandte Wörter für "vernuftig":

  • vernuftigheid, vernuftiger, vernuftigere, vernuftigst, vernuftigste, vernuftige

Wiktionary Übersetzungen für vernuftig:

vernuftig
adjective
  1. witty; original; shrewd; adroit; keen; sagacious