Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. voltallig maken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voltallig maken (Niederländisch) ins Englisch

voltallig maken:

voltallig maken Verb

  1. voltallig maken (completeren; toevoegen; aanvullen)
    to replenish; to add; to make complete; to fill up; to count up; total

Übersetzung Matrix für voltallig maken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fill up aanvulling; completering; supplement; suppletie; voltooiing
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
add aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken aanbouwen; aansluiten; bevatten; bijbouwen; bijdoen; bijgieten; bijleveren; bijrekenen; bijsluiten; bijtellen; bijvoegen; bijzetten; erbij doen; erbij tellen; erbij voegen; expanderen; inhouden; inschenken; intappen; neerzetten; openen; optellen; plaatsen; samenschikken; samentellen; schenken; serveren; tappen; toevoegen; toevoegen aan levering; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden; voegen; zetten
count up aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; optellen
fill up aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken bijschenken; bijtanken; bijvullen; dichtgooien; gaten dichten; opvullen; stoppen; tanken; vol maken; volmaken; volplempen; volstorten; vullen
replenish aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken
to make complete aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken
total aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; optellen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
total compleet; helemaal; totaal; volledig

Verwandte Übersetzungen für voltallig maken