Niederländisch

Detailübersetzungen für beschermen (Niederländisch) ins Englisch

beschermen:

beschermen Verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)

 1. beschermen (beschutten; in bescherming nemen; verdedigen)
  to protect; to guard; to herd; to safeguard; to watch over; to shield
  • protect Verb (protects, protected, protecting)
  • guard Verb (guards, guarded, guarding)
  • herd Verb (herds, herded, herding)
  • safeguard Verb (safeguards, safeguarded, safeguarding)
  • watch over Verb (watches over, watched over, watching over)
  • shield Verb (shields, shielded, shielding)
 2. beschermen (behouden; in bescherming nemen; behoeden)
  to protect; to guard; to shield
  • protect Verb (protects, protected, protecting)
  • guard Verb (guards, guarded, guarding)
  • shield Verb (shields, shielded, shielding)
 3. beschermen (bescherming bieden; beschutten)
  to preserve; to protect; to shield; to guard; to save
  • preserve Verb (preserves, preserved, preserving)
  • protect Verb (protects, protected, protecting)
  • shield Verb (shields, shielded, shielding)
  • guard Verb (guards, guarded, guarding)
  • save Verb (saves, saved, saving)
 4. beschermen
  to patronize; to patronise
  • patronize Verb, amerikanisch (patronizes, patronized, patronizing)
  • patronise Verb, britisch
 5. beschermen
  to protect
  – To safeguard a resource from attack or loss. 1
  • protect Verb (protects, protected, protecting)
 6. beschermen (behoeden; bewaren)
  to preserve; to save; guard from; to shield
  • preserve Verb (preserves, preserved, preserving)
  • save Verb (saves, saved, saving)
  • guard from Verb
  • shield Verb (shields, shielded, shielding)
 7. beschermen (afdekken; afschermen; afschutten; beschutten)
  to protect; to cover; to fence off; to fence in; to lock up
  • protect Verb (protects, protected, protecting)
  • cover Verb (covers, covered, covering)
  • fence off Verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • fence in Verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • lock up Verb (locks up, locked up, locking up)
 8. beschermen (van alarminstallatie voorzien; bewaken; beveiligen)

Konjugationen für beschermen:

o.t.t.
 1. bescherm
 2. beschermt
 3. beschermt
 4. beschermen
 5. beschermen
 6. beschermen
o.v.t.
 1. beschermde
 2. beschermde
 3. beschermde
 4. beschermden
 5. beschermden
 6. beschermden
v.t.t.
 1. heb beschermd
 2. hebt beschermd
 3. heeft beschermd
 4. hebben beschermd
 5. hebben beschermd
 6. hebben beschermd
v.v.t.
 1. had beschermd
 2. had beschermd
 3. had beschermd
 4. hadden beschermd
 5. hadden beschermd
 6. hadden beschermd
o.t.t.t.
 1. zal beschermen
 2. zult beschermen
 3. zal beschermen
 4. zullen beschermen
 5. zullen beschermen
 6. zullen beschermen
o.v.t.t.
 1. zou beschermen
 2. zou beschermen
 3. zou beschermen
 4. zouden beschermen
 5. zouden beschermen
 6. zouden beschermen
diversen
 1. bescherm!
 2. beschermt!
 3. beschermd
 4. beschermend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beschermen [znw.] Nomen

 1. beschermen (afschermen; afdekken)
  the protection

Übersetzung Matrix für beschermen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cover afdekkap; beddedeken; beddekleedje; bedekking; bescherming; boekomslag; buitenkant; couvert; dak; dek; deken; dekking; dekmantel; deksel; enveloppe; etui; hoes; huls; kaft; kap; koepel; koker; l.p.hoes; lid; omhulsel; omkleedsel; omslag; omwindsel; overdekking; overkapping; overtrek; pennendoosje; pennenkoker; platenhoes; protectie; verpakking; wikkel
fence in afrastering; omheining; omrastering
fence off afrastering; omheining; omrastering
guard baanschuiver; begeleiding; beveiliging; bewaker; cipier; deurwachter; die wakker is; escorte; garde; gevangenbewaarder; op wacht staan; persoon die op wacht staat; portier; schildwacht; suppoost; vergezellen; wacht; wachter; waker; wakker; wakker persoon
herd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep
preserve geconserveerd voedsel; inmaak; jam
protection afdekken; afschermen; beschermen bescherming; beveiliging; geborgenheid; protectie; veiligheid; vrijwaring
safeguard beveiliging; vrijbrief; vrijgeleide
shield beschermkap
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cover afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afleggen; bedekken; bekleden; bemantelen; beschrijven; bijsluiten; bijvoegen; dekken; hullen; indekken; inhullen; insluiten; kaften; maskeren; mededelen; meters maken; omhullen; overdekken; overkappen; overkoepelen; overtrekken; overwelven; stofferen; toevoegen; uiteenzetten; van bekleding voorzien; verhalen; verhullen; versluieren; vertellen; zeggen
fence in afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omheinen; omlijnen
fence off afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; omheinen; omlijnen; stoppen
guard behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; bewaken; hoeden; hoeden voor; opletten; toezien op; van alarm voorzien; vrijwaren; waken; waken over
guard from behoeden; beschermen; bewaren
herd beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen hoeden
lock up afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten achter de tralies zetten; afsluiten; dichtdoen; in de cel zetten; opbergen; opsluiten; vastzetten; wegbergen; wegsluiten; wegsteken; wegstoppen
patronise beschermen protegeren
patronize beschermen protegeren
preserve behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren balsemen; behouden; bewaren; conserveren; handhaven; in blik conserveren; inbalsemen; inblikken; inleggen; inmaken; instandhouden; stand houden; verduurzamen
protect afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; conserveren; hoeden; instandhouden; opkomen voor; van alarm voorzien; vrijwaren
protect with a security system beschermen; beveiligen; bewaken; van alarminstallatie voorzien
safeguard beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; hoeden; van alarm voorzien; veilig opbergen
save behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren besparen; bewaren; bezuinigen; bijeenzamelen; conserveren; geld besparen; in acht nemen; instandhouden; korten; matigen; minder gebruiken; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opslaan; opzij leggen; redden; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; wegzetten
shield behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; in bescherming nemen; verdedigen
watch over beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen bewaken; toezien op
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
save behalve; behoudens; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd

Synonyms for "beschermen":


Verwandte Definitionen für "beschermen":

 1. zorgen dat hij veilig is2
  • de politie beschermt ons wel2
 2. zorgen dat je ergens geen last van hebt2
  • deze paraplu beschermt me tegen de regen2

Wiktionary Übersetzungen für beschermen:

beschermen
verb
 1. er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt
beschermen
verb
 1. to protect
 2. to keep safe
 3. to keep back; to retain
 4. to protect, to defend

Cross Translation:
FromToVia
beschermen protect schützen — verteidigen; vor negativen Veränderungen bewahren
beschermen shelter; harbour; harbor abriter — mettre à l'abri
beschermen protect; cover; back; guard; keep; look after; watch over; preserve; safeguard; watch protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.