Niederländisch

Detailübersetzungen für keren (Niederländisch) ins Englisch

keren:

keren Verb (keer, keert, keerde, keerden, gekeerd)

 1. keren (omdraaien; draaien; wenden)
  to turn around; to turn
  • turn around Verb (turns around, turned around, turning around)
  • turn Verb (turns, turned, turning)
 2. keren (omkeren; teruggaan)
  to return; to turn around; to go back
  • return Verb (returns, returned, returning)
  • turn around Verb (turns around, turned around, turning around)
  • go back Verb (goes back, went back, going back)
 3. keren (wenden; draaien)
  to turn
  • turn Verb (turns, turned, turning)

Konjugationen für keren:

o.t.t.
 1. keer
 2. keert
 3. keert
 4. keren
 5. keren
 6. keren
o.v.t.
 1. keerde
 2. keerde
 3. keerde
 4. keerden
 5. keerden
 6. keerden
v.t.t.
 1. ben gekeerd
 2. bent gekeerd
 3. is gekeerd
 4. zijn gekeerd
 5. zijn gekeerd
 6. zijn gekeerd
v.v.t.
 1. was gekeerd
 2. was gekeerd
 3. was gekeerd
 4. waren gekeerd
 5. waren gekeerd
 6. waren gekeerd
o.t.t.t.
 1. zal keren
 2. zult keren
 3. zal keren
 4. zullen keren
 5. zullen keren
 6. zullen keren
o.v.t.t.
 1. zou keren
 2. zou keren
 3. zou keren
 4. zouden keren
 5. zouden keren
 6. zouden keren
en verder
 1. heb gekeerd
 2. hebt gekeerd
 3. heeft gekeerd
 4. hebben gekeerd
 5. hebben gekeerd
 6. hebben gekeerd
diversen
 1. keer!
 2. keert!
 3. gekeerd
 4. kerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für keren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return baat; contraprestatie; gewin; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; rentabiliteit; retour; return; tegendienst; tegenprestatie; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; wederdienst; weergave; winst
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
go back keren; omkeren; teruggaan dateren; teruggaan; teruggrijpen
return keren; omkeren; teruggaan dateren; omkeren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugkeren; terugkomen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
turn draaien; keren; omdraaien; wenden afslaan; draaien; iets omdraaien; kantelen; kenteren; ombladeren; omkeren; omslaan; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
turn around draaien; keren; omdraaien; omkeren; teruggaan; wenden zich omdraaien
- omdraaien; omkeren
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Verwandte Wörter für "keren":


Synonyms for "keren":


Verwandte Definitionen für "keren":

 1. het in tegenovergestelde richting brengen1
  • ik heb de auto gekeerd1
 2. in tegengestelde richting gaan1
  • ik ben gekeerd en teruggereden1

Wiktionary Übersetzungen für keren:

keren
verb
 1. de andere zijde toewenden
keren
verb
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
keren return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.

keren form of keer:

keer [de ~ (m)] Nomen

 1. de keer (maal)
  the time
  – an instance or single occasion for some event 2
  • time [the ~] Nomen
   • this time he succeeded2
   • he called four times2
 2. de keer (verandering; wijziging; ombuiging)
  the change; the bending
 3. de keer (keerpunt; wending)
  the turning-point; the turn; the change; the crisis; the state of emergency; the emergency situation
 4. de keer (kentering; omslag; ommekeer; )
  the bending

Übersetzung Matrix für keer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bending keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag; verandering; wijziging buiging; draaiing
change keer; keerpunt; ombuiging; verandering; wending; wijziging amendement; amendering; hervorming; herziening; inruil; kentering; kleingeld; modificatie; mutatie; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omschakeling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; transformatie; uitwisseling; veranderen; verandering; verruiling; verwisseling; wending; wijzigen; wijziging; wisselgeld; wisseling
crisis keer; keerpunt; wending alarmtoestand; nood; noodtoestand
emergency situation keer; keerpunt; wending alarmtoestand; nood; noodtoestand
state of emergency keer; keerpunt; wending alarmtoestand; nood; noodtoestand
time keer; maal periode; termijn; tijd; tijdruimte; tijdsbestek; tijdsduur
turn keer; keerpunt; wending beurt; bocht; draai; haspel; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
turning-point keer; keerpunt; wending
- maal
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change afwisselen; amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; inwisselen; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omruilen; omwerken; omwisselen; opnieuw doen; overdoen; overstappen; ruilen; veranderen; verbuigen; verkleden; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
time de tijd opnemen; klokken; timen
turn afslaan; draaien; iets omdraaien; kantelen; kenteren; keren; ombladeren; omdraaien; omkeren; omslaan; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bending zwiepend

Verwandte Wörter für "keer":

 • keren, keertje, keertjes

Synonyms for "keer":


Verwandte Definitionen für "keer":

 1. om vermenigvuldigen aan te geven1
  • acht keer zes is ....achtenveertig1
 2. elk moment waarop het gebeurt1
  • hoeveel keer heb je hem gebeld?1

Wiktionary Übersetzungen für keer:

keer
noun
 1. telkens terugkerend tijdstip waarop iets gebeurt
keer
noun
 1. instance or occurrence
 2. ratio of comparison
 3. -
en-prep
 1. multiplied by

Cross Translation:
FromToVia
keer time Mal — bestimmter Zeitpunkt; Moment; die Anzeige eines Wiederholungsfaktors oder einer Reihenfolge
keer alteration; change; conversion; transformation altération — physique|fr chimie|fr changement dans l’état d’une chose.
keer time; occasion fois — Reprise
keer transformation; change; conversion; about-face; alteration; shift; refashioning; reform; metamorphosis; recreation; regeneration; adaptation; adjustment transformationaction de transformer.

Verwandte Übersetzungen für keren