Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. voorlopig:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voorlopig (Niederländisch) ins Spanisch

voorlopig:


Übersetzung Matrix für voorlopig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
temporal hondenweer; noodweer; storm; zwaar weer
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
provisional aards; de komende tijd; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang tijdelijk; voorbijgaand; voorlopig bezet
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
casual informeel; voorlopig; vrijblijvend toevallig
entretanto aards; de komende tijd; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang alvast; in de tussentijd; inmiddels; intussen; onderhand; ondertussen; onderwijl; terwijl; terzelfder tijd; tijdelijk; tussendoor; tussentijds; voorbijgaand
informal informeel; voorlopig; vrijblijvend familiair; makkelijk in de omgang; niet officieel; nonchalant; officieus; onbevestigd; onofficieel; tutoyerend; zijdelings
por ahora de komende tijd; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands
por el momento aards; de komende tijd; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; vooralsnog; voorbijgaand; vooreerst; voorlopig; voorshands; zolang hedendaags; huidig; momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig; tijdelijk; tot dusverre; tot nu toe; van het ogenblik; van nu; van vandaag; voor het moment; voorbijgaand
provisionalmente aards; de komende tijd; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang tijdelijk; voorbijgaand
temporal aards; de komende tijd; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang temporeel; tijdelijk; voorbijgaand
temporaneo aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang
transitorio de komende tijd; voorlopig eindig; tijdelijk; vergankelijk; voorbijgaand

Verwandte Wörter für "voorlopig":

  • voorlopigheid, voorlopige

Antonyme für "voorlopig":


Verwandte Definitionen für "voorlopig":

  1. wat geldt voor een beperkte periode1
    • we nemen een voorlopige beslissing1

Wiktionary Übersetzungen für voorlopig:

voorlopig
adjective
  1. tijdelijk in afwachting van iets definitiefs

Cross Translation:
FromToVia
voorlopig por ahora for now — at the moment; until later
voorlopig por ahora; por el momento for the time being — temporarily; until later
voorlopig provisional; interino; temporal provisoire — Qui se fait attendre une autre chose, préalablement à une autre chose qui sera définitive.
voorlopig provisional; interino temporaire — Pour une durée limitée, éphémère.

Verwandte Übersetzungen für voorlopig