Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. de hort op gaan:


Niederländisch

Detailübersetzungen für de hort op gaan (Niederländisch) ins Spanisch

de hort op gaan:

de hort op gaan Verb

  1. de hort op gaan (uitgaan; stappen)

Übersetzung Matrix für de hort op gaan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
andar geloop; lopen
salir heengaan; vertrekken; weggaan
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
andar de hort op gaan; stappen; uitgaan gaan; lopen; stappen; zich voortbewegen
dar pasos de hort op gaan; stappen; uitgaan
estar de juerga de hort op gaan; stappen; uitgaan aan de zwier gaan; boemelen
ir al paso de hort op gaan; stappen; uitgaan stapvoets gaan
salir de hort op gaan; stappen; uitgaan afhaken; afreizen; afsluiten; afvallen; afzeggen; afzien van; belanden; bewaarheid worden; blijken; conveniëren; de plaat poetsen; deugen; eruit gaan; eruitgaan; eruitstappen; ervandoor gaan; extraheren; gaan; geraken; geschikt zijn; heengaan; hem smeren; loskomen; loskrijgen; losmaken; lostornen; naar de vijand overlopen; ontglippen; ontkomen; ontslagen worden; ontsnappen aan; ontvluchten; op vrije voeten gesteld worden; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; passen; passend zijn; reizen; rondreizen; smeren; stoppen; terechtkomen; tornen; trekken; uithalen; uitkomen; uitrijden; uitstappen; uittrekken; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; verzeilen; vluchten; vooraan staan; vooruitspringen; vooruitsteken; vrijkomen; weggaan; wegkomen; weglopen; wegreizen; wegrennen; wegtrekken; zich uit de voeten maken; zich vrijmaken; zwerven
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
salir uitkomen; uitstromen

Verwandte Übersetzungen für de hort op gaan