Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. in de ogen kijken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für in de ogen kijken (Niederländisch) ins Spanisch

in de ogen kijken:

in de ogen kijken [znw.] Nomen

  1. in de ogen kijken (aanschouwen; aankijken)
    el ver; el mirar a la cara; el mirar; el contemplar

Übersetzung Matrix für in de ogen kijken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
contemplar aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken
mirar aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken kijken
mirar a la cara aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken
ver aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
contemplar aanschouwen; afwegen; bedenken; bekijken; beschouwen; bespiegelen; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gewaarworden; horen; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; merken; nadenken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opletten; opmerken; overdenken; overpeinzen; overwegen; peinzen; signaleren; speurend kijken; staren; toezien; turen; voelen; waarnemen; zien
mirar aankijken; aanschouwen; bekijken; beproeven; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; keuren; kijken; koekeloeren; observeren; onderscheiden; onderzoeken; ontwaren; opletten; opmerken; schouwen; speurend kijken; staren; te zien krijgen; testen; toekijken; toeschouwen; toezien; turen; waarnemen; zien
ver aankijken; aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bestempelen; certificeren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; toeschouwen; turen; voelen; waarmerken; waarnemen; weergeven; zien

Verwandte Übersetzungen für in de ogen kijken