Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. navolgend:
 2. navolgen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für navolgend (Niederländisch) ins Spanisch

navolgend:

navolgend Adjektiv

 1. navolgend (volgende; onderstaande)
  próximo; siguiente

Übersetzung Matrix für navolgend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
siguiente volgende
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
próximo navolgend; onderstaande; volgende aankomend; aanstaand; aanstaande; eerstvolgend; komend; opvolgend; toekomend; toekomstig; toekomstige; volgend
siguiente navolgend; onderstaande; volgende hiernaar; komend; nakomend; onderstaand; opvolgend; volgend

navolgend form of navolgen:

navolgen Verb (volg na, volgt na, volgde na, volgden na, nagevolgd)

 1. navolgen (opvolgen; volgen)
 2. navolgen (nadoen; nabootsen; imiteren)
  seguir

Konjugationen für navolgen:

o.t.t.
 1. volg na
 2. volgt na
 3. volgt na
 4. volgen na
 5. volgen na
 6. volgen na
o.v.t.
 1. volgde na
 2. volgde na
 3. volgde na
 4. volgden na
 5. volgden na
 6. volgden na
v.t.t.
 1. heb nagevolgd
 2. hebt nagevolgd
 3. heeft nagevolgd
 4. hebben nagevolgd
 5. hebben nagevolgd
 6. hebben nagevolgd
v.v.t.
 1. had nagevolgd
 2. had nagevolgd
 3. had nagevolgd
 4. hadden nagevolgd
 5. hadden nagevolgd
 6. hadden nagevolgd
o.t.t.t.
 1. zal navolgen
 2. zult navolgen
 3. zal navolgen
 4. zullen navolgen
 5. zullen navolgen
 6. zullen navolgen
o.v.t.t.
 1. zou navolgen
 2. zou navolgen
 3. zou navolgen
 4. zouden navolgen
 5. zouden navolgen
 6. zouden navolgen
en verder
 1. ben nagevolgd
 2. bent nagevolgd
 3. is nagevolgd
 4. zijn nagevolgd
 5. zijn nagevolgd
 6. zijn nagevolgd
diversen
 1. volg na!
 2. volgt na!
 3. nagevolgd
 4. navolgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für navolgen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cumplir gehoor; gevolg; gevolg geven aan
suceder plaatsvinden
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cumplir navolgen; opvolgen; volgen bemerken; gehoorzamen; gevolg geven aan; kwijten; luisteren; nakomen; onderscheiden; opmerken; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmaken
ir tras de navolgen; opvolgen; volgen achternagaan; achternalopen; nakomen; nalopen; volgen
seguir imiteren; komen na; nabootsen; nadoen; navolgen; opvolgen; volgen aanhouden; achternagaan; achternalopen; bijhouden; continueren; doorgaan; doorwerken; een stapje verder gaan; gehoorzamen; gevolg geven aan; luisteren; nakomen; nalopen; prolongeren; verdergaan; vervolgen; volgen; voortgaan; voortzetten
suceder navolgen; opvolgen; volgen afsluiten; dichtdoen; gebeuren; gehoorzamen; gevolg geven aan; luisteren; ontspinnen; oprijzen; overkomen; passeren; plaats hebben; plaatshebben; plaatsvinden; rijzen; sluiten; toedoen; toemaken; voordoen; voorkomen; voorvallen; zich voordoen