Niederländisch

Detailübersetzungen für precies (Niederländisch) ins Spanisch

precies:

precies Adjektiv

 1. precies (juist; exact)
 2. precies (krek; juist; net)
 3. precies (haarfijn; exact)
 4. precies (nauwkeurig; accuraat; secuur; nauwgezet; nauwlettend)
 5. precies (accuraat; zorgvuldig; secuur; stipt; net)
 6. precies (correct; goed; juist)
  bueno; bien; justo; correcto; acertado; justamente; exacto; exactamente
 7. precies (nauwgezet; gedetailleerd; nauwkeurig; )
 8. precies (kloppend; waar; juist; uitgerekend)
 9. precies (nauwgezet; nauwkeurig; stipt)
  exacto; meticuloso; estricto; ajustado; minucioso; escrupuloso; inclemente
 10. precies (punctueel; stipt; strikt; exact)

Übersetzung Matrix für precies:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bien activa; artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak
calculador calculator; rekenaar; rekenmachine; rekentuig; telmachine
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- exact; nauw
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
justo precies goed
- net
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acertado correct; goed; juist; precies ingeslagen
ajustado nauwgezet; nauwkeurig; precies; stipt dringend; eng; gepaste; geschikte; gevat; klemmend; krap; met spoed; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; passende; scherpzinnig; schrander; slim; smal; smalletjes; snedig; spoedeisend; strak; strakgespannen; uitgeslapen; urgent; van geringe breedte
bien correct; goed; juist; precies aangenaam; aanlokkelijk; behaaglijk; fijn; lekker; onbeschadigd; prettig; sec; senang; smakelijk; verlokkend
bueno correct; goed; juist; precies aangenaam; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aardig; aimabel; attent; attractief; behulpzaam; bekoorlijk; bevallig; braaf; braafjes; charmant; deugdzaam; eerlijk; fijn; goddelijk; goedaardig; goedhartig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; knap; lekker; lief; momenteel; mooi; nou; nu; op dit moment; paradijselijk; plezierig; prettig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; smakelijk; subtiel; tegenwoordig; tja; verlokkend; verrukkelijk; voorbeeldig; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zalig; ziezo; zoet
calculador juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar arglistig; berekend; berekenend; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; leep; link; listig; slinks; sluw; steeds op voordeel uit
con cuidado accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; met zorg; omzichtig; voorzichtig; zorgvuldig
con delicadeza accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
con exactitud accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig consciëntieus; gewetensvol; met een scherp oog; met zorg; nauwlettend; scrupuleus
con minuciosidad accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig met een scherp oog; nauwlettend
con mucho cuidado accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; consciëntieus; gewetensvol; met zorg; nauwlettend; scrupuleus; zorgvuldig
con precisión accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig consciëntieus; gewetensvol; met een scherp oog; met zorg; nauwlettend; scrupuleus; voorzichtig; zorgvuldig
concienzudo accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig conscientieus; degelijk; deugdelijk; gedegen; grondig; klemmend; met grote juistheid; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; uitdrukkelijk; van goede hoedanigheid; zorgvuldig
correcto correct; goed; juist; precies beschaafd; chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; fatsoenlijk; foutloos; gepast; keurig; modieuze verfijning; netjes; netto; onbelast; onberispelijk; onbesproken; onvermengd; onversneden; open; oprecht; ordentelijk; perfect; puur; rechtschapen; sec; smaakvol; stijlvol; terdege; verfijnd; volmaakt; wel degelijk; welgemanierd; welopgevoed; zedig; zuiver
cuidadoso accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; consciëntieus; gewetensvol; grondig; kommervol; met zorg; omzichtig; scrupuleus; vol zorgen; voorzichtig; zorgvuldig
detallado accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur extensief; in details; uitgebreid; uitgewerkt; verregaand
escrupuloso accuraat; exact; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig angstvallig; conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; zorgvuldig
estricto accuraat; exact; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt met grote juistheid; nauwgezet; onvermurwbaar; streng; strikt; stringent
exactamente accuraat; correct; exact; goed; haarfijn; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur ragfijn; welbeschouwd; welgeteld
exacto accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig afgepast; nauwkeurig geteld; ragfijn; trefzeker
finísimo exact; haarfijn; precies flinterdun; ragfijn
impecable exact; haarfijn; precies bacteriënvrij; brandhelder; brandschoon; correct; fatsoenlijk; feilloos; foutloos; gaaf; gelikt; keurig; kiemvrij; kraakhelder; loepzuiver; netjes; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; picobello; piekfijn; puntgaaf; ragfijn; smetteloos; tiptop; vlekkeloos; vrij van ziektekiemen; zuiver
inclemente nauwgezet; nauwkeurig; precies; stipt genadeloos; meedogenloos; onbarmhartig; ongenadig
justamente correct; goed; juist; krek; net; precies daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
justo correct; goed; juist; precies afgepast; billijk; contemplatief; eerlijk; fair; ferm; fideel; fiks; flink; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; geschikt; gewettigd; keurig; kuis; net; net aan; netjes; openhartig; oprecht; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; rein; rondborstig; schappelijk; schoon; stevig; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
meticuloso accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; grondig; nauwlettend; zorgvuldig
minuciosamente exact; haarfijn; precies ragfijn
minucioso accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig conscientieus; grondig; in details; nauwgezet; nauwkeurig; uitgewerkt; voorzichtig; zorgvuldig
precisamente juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar gehaaid; geslepen; gewiekst; leep; sluw
preciso accuraat; exact; haarfijn; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig gevat; met een scherp oog; nauwlettend; noodzakelijkerwijs; ragfijn; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; trefzeker; uitgeslapen; voorzichtig; zorgvuldig
puntual accuraat; exact; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; onverwijld; zorgvuldig
puntualmente accuraat; exact; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt
riguroso exact; precies; punctueel; stipt; strikt bindend; bitter teleurgesteld; dwingend; felle; guur; hard; hardop; kil; luid; onvermurwbaar; rigoureus; streng; strikt; stringent; verbitterd
sutilísimo exact; haarfijn; precies

Verwandte Wörter für "precies":


Synonyms for "precies":


Antonyme für "precies":


Verwandte Definitionen für "precies":

 1. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • deze plank is precies twee meter1
 2. zorgvuldig en nauwgezet1
  • ze is erg precies met haar huiswerk1

Wiktionary Übersetzungen für precies:

precies
adjective
 1. heel nauwkeurig, heel juist

Cross Translation:
FromToVia
precies exacto; preciso; correcto; justo accurate — exact or careful conformity to truth
precies exacto exact — precisely conceived or stated
precies exacto exact — habitually careful
precies exacto exact — precisely agreeing
precies exactamente exactly — in an exact manner
precies preciso precise — exact
precies precisamente precisely — in a precise manner
precies preciso précis — Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.

Verwandte Übersetzungen für precies