Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. bedankt:
 2. bedanken:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bedankt (Niederländisch) ins Französisch

bedankt:

bedankt Adjektiv

 1. bedankt
  merci

Übersetzung Matrix für bedankt:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
merci dank je; dank u wel; merci
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
merci bedankt

Wiktionary Übersetzungen für bedankt:

bedankt
 1. uitspraak om waardering en erkenning te tonen in dagelijks gebruik

Cross Translation:
FromToVia
bedankt merci cheers — informal: thank you
bedankt merci; je vous remercie; merci bien thank you — an expression of gratitude
bedankt merci thanks — used to express appreciation or gratitude
bedankt merci dankeWort, das man benutzen, um seinen Dank ausdrücken

bedankt form of bedanken:

bedanken Verb (bedank, bedankt, bedankte, bedankten, bedankt)

 1. bedanken (danken)
  remercier; refuser; abandonner; annuler; résilier; dénier; rejeter
  • remercier Verb (remercie, remercies, remercions, remerciez, )
  • refuser Verb (refuse, refuses, refusons, refusez, )
  • abandonner Verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • annuler Verb (annule, annules, annulons, annulez, )
  • résilier Verb (résilie, résilies, résilions, résiliez, )
  • dénier Verb (dénie, dénies, dénions, déniez, )
  • rejeter Verb (rejette, rejettes, rejetons, rejetez, )
 2. bedanken (dank betuigen; danken)
  remercier; devoir à
  • remercier Verb (remercie, remercies, remercions, remerciez, )
  • devoir à Verb
 3. bedanken (abstineren; onthouden; afwijzen; afwimpelen; afslaan)
  repousser; rejeter; refuser; s'abstenir; s'abstenir de
  • repousser Verb (repousse, repousses, repoussons, repoussez, )
  • rejeter Verb (rejette, rejettes, rejetons, rejetez, )
  • refuser Verb (refuse, refuses, refusons, refusez, )
  • s'abstenir Verb

Konjugationen für bedanken:

o.t.t.
 1. bedank
 2. bedankt
 3. bedankt
 4. bedanken
 5. bedanken
 6. bedanken
o.v.t.
 1. bedankte
 2. bedankte
 3. bedankte
 4. bedankten
 5. bedankten
 6. bedankten
v.t.t.
 1. heb bedankt
 2. hebt bedankt
 3. heeft bedankt
 4. hebben bedankt
 5. hebben bedankt
 6. hebben bedankt
v.v.t.
 1. had bedankt
 2. had bedankt
 3. had bedankt
 4. hadden bedankt
 5. hadden bedankt
 6. hadden bedankt
o.t.t.t.
 1. zal bedanken
 2. zult bedanken
 3. zal bedanken
 4. zullen bedanken
 5. zullen bedanken
 6. zullen bedanken
o.v.t.t.
 1. zou bedanken
 2. zou bedanken
 3. zou bedanken
 4. zouden bedanken
 5. zouden bedanken
 6. zouden bedanken
diversen
 1. bedank!
 2. bedankt!
 3. bedankt
 4. bedankende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bedanken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annuler afbestellen; annuleren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abandonner bedanken; danken afbestellen; afbreken; afgelasten; afhaken; afstand doen; afvallen; afzeggen; afzien; afzien van; annuleren; de brui geven aan; ermee uitscheiden; eruitstappen; gaan; heengaan; in de steek laten; intrekken; nietig verklaren; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; staken; stoppen; uitscheiden; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan
annuler bedanken; danken afbestellen; afblazen; afgelasten; afspraak afzeggen; afzeggen; annuleren; delgen; intrekken; nietig verklaren; nullificeren; omruilen; omwisselen; ondervangen; ongedaan maken; ongeldig maken; opheffen; retourneren; ruilen; te niet doen; teniet doen; tenietdoen; terugbrengen; terugdraaien; teruggeven; terugschroeven; terugzenden; verijdelen; vernietigen; verwijderen; verwisselen; wisselen
devoir à bedanken; dank betuigen; danken danken; te danken hebben
dénier bedanken; danken declineren; vertikken; weigeren
refuser abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; danken; onthouden afkeuren; afschepen; afwijzen; afwimpelen; laten passeren; terzijde schuiven; verbieden; veroordelen; versmaden; wegsturen; weigeren
rejeter abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; danken; onthouden afketsen; afschepen; afschuiven; afstemmen; afweren; afwijzen; afwimpelen; declineren; laten passeren; spruiten; teruggooien; terugwerpen; terugwijzen; uitschieten; uitschieten plantkunde; verdedigen; versmaden; verstoten; vertikken; verwaarlozen; verweren; verwerpen; wegcijferen; wegstemmen; wegsturen; weigeren; weren
remercier bedanken; dank betuigen; danken danken; te danken hebben
repousser abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; onthouden afduwen; afhouden; afketsen; afkeuren; afnemen; afschepen; afschrikken; afstemmen; afweren; afwijzen; afwimpelen; afzonderen; bang maken; buitensluiten; ecarteren; evacueren; laten passeren; leegruimen; lichten; ontruimen; opduwen; opschorten; opschuiven; plaats maken; rekken; schuivend verplaatsen; terugdrijven; terugdringen; terughouden; terugwijzen; uitsluiten; uitstellen; verdedigen; verplaatsen; verschrikken; verschuiven; versmaden; verstoten; vertragen; vervreemden; verweren; verwerpen; verwijderen; verzetten; voor zich uitschuiven; wegbrengen; wegdoen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; weghalen; wegnemen; wegschuiven; wegstemmen; wegsturen; wegwerken; weren
résilier bedanken; danken afbestellen; afgelasten; afsluiten; afzeggen; annuleren; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; intrekken; nietig verklaren; ontbinden; opheffen; ophouden; stoppen; uiteen doen gaan
s'abstenir abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; onthouden abstineren; vasten
s'abstenir de abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; onthouden abstineren; vasten; zich onthouden
- danken

Synonyms for "bedanken":


Verwandte Definitionen für "bedanken":

 1. zeggen dat je er blij mee bent1
  • ik bedankte hem voor het cadeau1

Wiktionary Übersetzungen für bedanken:

bedanken
verb
 1. erkentelijkheid tot uitdrukking brengen
 2. weigeren aan te nemen
 3. een lidmaatschap of abonnement opzeggen