Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. chagrijn:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für chagrijn (Niederländisch) ins Französisch

chagrijn:

chagrijn [het ~] Nomen

 1. het chagrijn (ergernis)
  le chagrin; la souffrance; la peine; le mal; la douleur; le malheur; la tristesse; l'affliction; la maussaderie
 2. het chagrijn (zuurpruim)
  le grincheux
 3. het chagrijn (spelbreker)
  le trouble-fête; le grincheux

Übersetzung Matrix für chagrijn:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affliction chagrijn; ergernis droefenis; droefheid; kruis; kwel; leed; ongeluk; pijn; rouw; smart; treurigheid; verdriet
chagrin chagrijn; ergernis bedroefdheid; bekommernis; bezorgdheid; droefenis; droefheid; kommer; leed; ongerustheid; sjacherijn; smart; treurigheid; treurnis; verdriet; verontrusting; zorg
douleur chagrijn; ergernis leed; perswee; pijn doen; smart; verdriet; wee; zeer; zeer doen
grincheux chagrijn; spelbreker; zuurpruim chagrijnen; zuurpruimen
mal chagrijn; ergernis bezwaar; grief; het klagen; inspanning; klacht; last; leed; moeite; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; soesa; zeer; zeer doen; ziekte
malheur chagrijn; ergernis bekommernis; bezorgdheid; ellende; kommer; kwel; leed; malheur; misère; moeilijkheden; ongeluk; ongerustheid; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; smart; tegenslag; tegenslagen; tegenspoed; terugslag; terugslagen; treurigheid; verdriet; verontrusting; zorg
maussaderie chagrijn; ergernis chagerijnigheid; humeurigheid
peine chagrijn; ergernis bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; boete; celstraf; droefheid; gevangenisstraf; grief; hechtenis; het klagen; inspanning; klacht; kommer; last; leed; moeilijkheid; moeite; narigheid; ongerustheid; penarie; pijn; probleem; smart; soesa; straf; verdriet; verontrusting; zorg
souffrance chagrijn; ergernis bekommernis; bezorgdheid; kommer; leed; lijden; ongerustheid; smart; verdriet; verontrusting; zorg
tristesse chagrijn; ergernis bedroefdheid; bekommernis; bezorgdheid; droefenis; droefgeestigheid; droefheid; ellende; gedeprimeerdheid; grauwheid; kleurloosheid; kommer; kruis; kwel; leed; melancholie; misère; neerslachtigheid; ongeluk; ongerustheid; pijn; radeloosheid; rouw; smart; somberheid; treurigheid; treurnis; triestheid; troosteloosheid; troosteloze toestand; verdriet; verontrusting; vertwijfeling; wanhoop; weemoed; zieligheid; zorg; zwaarmoedigheid
trouble-fête chagrijn; spelbreker spelbederver; spelbreker
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chagrin droefgeestig; melancholisch
grincheux aangebrand; beklagend; bokkig; brommerig; chagrijnig; gebelgd; gekwetst; gemelijk; gepikeerd; geprikkeld; gevoelig; humeurig; knorrig; korzelig; lichtgeraakt; misnoegd; mopperig; negatief; nors; nukkig; nurks; ontevreden; ontstemd; sikkeneurig; slecht gehumeurd; stuurs; verontwaardigd; verstoord; wrevelig; zeurderig
mal bedorven; erg; ernstig; gemeen; kwaadwillig; kwalijk; leed aandoend; menstruerend; met slechte intentie; min; onaanvaardbaar; onacceptabel; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verkeerd; verrot

Verwandte Wörter für "chagrijn":


Wiktionary Übersetzungen für chagrijn:


Cross Translation:
FromToVia
chagrijn chagrin chagrin — distress from failure; vexation or mortification