Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. daarentegen:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für daarentegen (Niederländisch) ins Französisch

daarentegen:

daarentegen adv

  1. daarentegen (anderzijds; daartegenover; aan de andere kant)

Übersetzung Matrix für daarentegen:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'autre part aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover aan gene zijde
en outre aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover behalve dat; bovendien; buitendien; daarbij; daarbovenop; daarenboven; daarnaast; daarnevens; ernaast; plus; verder; verder nog; voor de rest; voor het overige
par ailleurs aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover overigens

Wiktionary Übersetzungen für daarentegen:


Cross Translation:
FromToVia
daarentegen pourtant; cependant; néanmoins; toutefois however — nevertheless
daarentegen → d'un autre côté; en revanche; par contre on the other hand — from another point of view
daarentegen par contre; en revanche hingegen — im Gegensatz [dazu], andererseits, jedoch