Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. evenals:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für evenals (Niederländisch) ins Französisch

evenals:

evenals Adjektiv

  1. evenals (alsook; alsmede)
  2. evenals (alsmede; ook; evenzeer; )
    aussi; également; autant; ainsi que; de même que; et aussi

Übersetzung Matrix für evenals:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- zo
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ainsi que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; analoog; benevens; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; naar; net zo; omdat; soortgelijk; vandaar dat; zoals; zodoende
aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens buitendien; mede; mee
autant alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens des te; even zoveel; evenveel; net zo veel als; zoveel te; zowel
de même alsmede; alsook; evenals desgelijks; dito; evenzo; insgelijks; ook; op dezelfde wijze; precies zo
de même que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
et aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven
pareil que alsmede; alsook; evenals
égal à alsmede; alsook; evenals gelijk; soortgelijk
également alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens buitendien; mede; mee

Synonyms for "evenals":


Antonyme für "evenals":


Verwandte Definitionen für "evenals":

  1. net als1
    • hij is donker, evenals zijn broer1

Wiktionary Übersetzungen für evenals:

evenals
  1. De même que.

Cross Translation:
FromToVia
evenals ainsi sowievergleichend, aufzählend: wie auch, und außerdem wobei der Fokus auf den folgenden Ausdruck gelegt wird