Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. passend bij:


Niederländisch

Detailübersetzungen für passend bij (Niederländisch) ins Französisch

passend bij:

passend bij Adjektiv

  1. passend bij (in overeenstemming met; volgens; overeenkomstig)

Übersetzung Matrix für passend bij:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
conforme conform
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
analogue in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
conforme in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; conform de regel; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; naar de regel; net zo; soortgelijk
conformément in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
correspondant in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens adequaat; analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; hetzelfde; identiek; juist; net zo; passend; soortgelijk

Verwandte Übersetzungen für passend bij