Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. rechtgeaard:


Niederländisch

Detailübersetzungen für rechtgeaard (Niederländisch) ins Französisch

rechtgeaard:

rechtgeaard Adjektiv

  1. rechtgeaard (rechtschapen; rechtvaardig; eerlijk; braaf)
    honnête; sage; bon; juste; équitable; intègre; probe; comme il faut; droit; légitime; bien pensant
  2. rechtgeaard (in hart en nieren; echt)

Übersetzung Matrix für rechtgeaard:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bon bon; coupon; tegoedbon; waardebon
droit aanspraak; gegrondheid; gelijk; gerechtigdheid; gerechtigheid; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtswetenschap; titel
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
sage denker; filosoof; wijsgeer
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bien pensant braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
bon braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig aangenaam; aanlokkelijk; aardig; adequaat; akkoord; attent; behulpzaam; bekwaam; capabel; competent; gepast; geschikt; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; in orde; juist; kostelijk; lekker; mee eens; mild; overheerlijk; passend; plezierig; reuzelekker; smakelijk; tof; verlokkend; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig; zalig
comme il faut braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig adequaat; beleefd; beschaafd; betamelijk; eerlijk; fatsoenlijk; fideel; gemanierd; gepast; geschikt; juist; naar behoren; netjes; openhartig; oprecht; passend; rondborstig; trouwhartig; voorkomend; welgemanierd; welgevoeglijk; wellevend; welopgevoed; welvoeglijk
dans l'âme echt; in hart en nieren; rechtgeaard
droit braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig chagrijnig; eerlijk; fideel; kaarsrecht; knorrig; korzelig; lijnrecht; loodrecht; nors; nurks; open; openhartig; openlijk; oprecht; recht; rechtdoorzee; rechtschapen; rondborstig; ronduit; trouwhartig
honnête braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; braaf; cru; decent; degelijk; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; goedaardig; goedhartig; hulpvaardig; kuis; lief; manierlijk; menens; netjes; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; plezierig; rechtdoorzee; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; voorbeeldig; voorkomend; vriendelijk; welvoeglijk; zachtaardig; zedig; zoet
intègre braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig braaf; cru; deugdzaam; echt; eerlijk; fideel; integer; lief; menens; onbedorven; onbesproken; onbevlekt; ongeveinsd; onkreukbaar; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rein; rondborstig; ronduit; trouwhartig; vlekkeloos; voorbeeldig; zoet
juste braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig aannemelijk; beslist; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtschapen; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
légitime braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig aannemelijk; bevoegd; billijk; degelijk; eerlijk; fair; geautoriseerd; gefundeerd; gegrond; geldig; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; legaal; legitiem; logisch; op deugdelijke gronden steunend; op goede gronden steunend; rechtmatig; rechtsgeldig; rechtvaardig; solide; steekhoudend; valabel; valide; wetmatig; wettelijk; wettig
probe braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
sage braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig bedachtzaam; belezen; braaf; braafjes; correct; deugdzaam; doordacht; eerlijk; erudiet; fideel; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; lief; nadenkend; ontwikkeld; openhartig; oprecht; pienter; raadzaam; rondborstig; trouwhartig; verstandig; voorbeeldig; weldenkend; wijs; wijselijk; zeer geleerd; zeer ontwikkeld; zinnig; zoet
équitable braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig billijk; decent; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; gewettigd; manierlijk; netjes; rechtmatig; rechtvaardig; welvoeglijk; wetmatig; wettig

Verwandte Wörter für "rechtgeaard":

  • rechtgeaarde