Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. soesa:


Niederländisch

Detailübersetzungen für soesa (Niederländisch) ins Französisch

soesa:

soesa [de ~ (m)] Nomen

  1. de soesa (inspanning; moeite; last)
    l'efforts; la peine; le mal
  2. de soesa (overlast; moeite; hinder; last)
    le désagrément; le dérangement; l'inconfort

Übersetzung Matrix für soesa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dérangement hinder; last; moeite; overlast; soesa defect; ergernis; euvel; fout; gebrek; hinder; machinedefect; mankement; overlast; storing
désagrément hinder; last; moeite; overlast; soesa kwaal; moeilijkheid; narigheid; ongemak; ongerief; penarie; probleem; slepende ziekte; stoornis
efforts inspanning; last; moeite; soesa aandrang; ambitie; drang; eerzucht; inspanningen; krachtsinspanningen
inconfort hinder; last; moeite; overlast; soesa kilte; ongemak; ongerief; ongezelligheid
mal inspanning; last; moeite; soesa bezwaar; chagrijn; ergernis; grief; het klagen; klacht; leed; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; zeer; zeer doen; ziekte
peine inspanning; last; moeite; soesa bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; boete; celstraf; chagrijn; droefheid; ergernis; gevangenisstraf; grief; hechtenis; het klagen; klacht; kommer; leed; moeilijkheid; narigheid; ongerustheid; penarie; pijn; probleem; smart; straf; verdriet; verontrusting; zorg
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mal bedorven; erg; ernstig; gemeen; kwaadwillig; kwalijk; leed aandoend; menstruerend; met slechte intentie; min; onaanvaardbaar; onacceptabel; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verkeerd; verrot