Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für zien (Niederländisch) ins Französisch

zien:

zien Verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)

 1. zien (aanschouwen; opmerken; kijken; )
  voir; regarder; apercevoir; observer; embrasser du regard; distinguer; faire remarquer; percevoir; remarquer; constater; faire observer; enregistrer; discerner
  • voir Verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • regarder Verb (regarde, regardes, regardons, regardez, )
  • apercevoir Verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • observer Verb (observe, observes, observons, observez, )
  • distinguer Verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
  • percevoir Verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • remarquer Verb (remarque, remarques, remarquons, remarquez, )
  • constater Verb (constate, constates, constatons, constatez, )
  • enregistrer Verb (enregistre, enregistres, enregistrons, enregistrez, )
  • discerner Verb (discerne, discernes, discernons, discernez, )
 2. zien (bespeuren; voelen; waarnemen; )
  voir; apercevoir; percevoir; se rendre compte de; remarquer; observer; constater; distinguer; s'apercevoir de; s'aviser de
  • voir Verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • apercevoir Verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • percevoir Verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • remarquer Verb (remarque, remarques, remarquons, remarquez, )
  • observer Verb (observe, observes, observons, observez, )
  • constater Verb (constate, constates, constatons, constatez, )
  • distinguer Verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
 3. zien (observeren; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen)
  observer
  • observer Verb (observe, observes, observons, observez, )
 4. zien (waarnemen; observeren; bekijken; )
  voir; se rendre compte de; apercevoir; remarquer; percevoir; distinguer; observer
  • voir Verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • apercevoir Verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • remarquer Verb (remarque, remarques, remarquons, remarquez, )
  • percevoir Verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • distinguer Verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
  • observer Verb (observe, observes, observons, observez, )

Konjugationen für zien:

o.t.t.
 1. zie
 2. ziet
 3. ziet
 4. zien
 5. zien
 6. zien
o.v.t.
 1. zag
 2. zag
 3. zag
 4. zagen
 5. zagen
 6. zagen
v.t.t.
 1. heb gezien
 2. hebt gezien
 3. heeft gezien
 4. hebben gezien
 5. hebben gezien
 6. hebben gezien
v.v.t.
 1. had gezien
 2. had gezien
 3. had gezien
 4. hadden gezien
 5. hadden gezien
 6. hadden gezien
o.t.t.t.
 1. zal zien
 2. zult zien
 3. zal zien
 4. zullen zien
 5. zullen zien
 6. zullen zien
o.v.t.t.
 1. zou zien
 2. zou zien
 3. zou zien
 4. zouden zien
 5. zouden zien
 6. zouden zien
diversen
 1. zie!
 2. ziet!
 3. gezien
 4. ziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

zien [znw.] Nomen

 1. zien (observeren; aanschouwen)
  l'observation; la contemplation; l'attention; la perception

Übersetzung Matrix für zien:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attention aanschouwen; observeren; zien aandacht; acht; animo; attentie; bekijks; belangstelling; fascinatie; geboeidheid; interesse; juistheid; nauwlettendheid; oplettendheid; opmerkzaamheid; oppassen; preciesheid; stiptheid; uitkijken; zin
contemplation aanschouwen; observeren; zien beschouwelijkheid; bespiegelen; bespiegeling; bezinning; contemplatie; gepeins; heroverweging; meditatie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing
observation aanschouwen; observeren; zien aanmerking; aanschouwing; apperceptie; bemerking; beschouwing; commentaar; eerbiediging; inachtneming; kritiek; observatie; ontzien; opmerking; perceptie; waarneming
perception aanschouwen; observeren; zien apperceptie; belasting; belastingdienst; fiscus; gevoel; gewaarwording; heffing; incassering; incasso; innen; inning; invordering; kosten; leges; observatie; perceptie; prikkeling; sensatie; vordering; waarneming; waarnemingsvermogen; zintuiglijke gewaarwording; zintuiglijkheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apercevoir aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; bemerken; gewaarworden; horen; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te horen krijgen; te zien krijgen; vernemen; voorvoelen; waarnemen
constater aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; voelen; waarnemen; zien bemerken; bepalen; constateren; determineren; gewaarworden; merken; opmerken; signaleren; vaststellen; waarnemen
discerner aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien een ereteken geven; gewaarworden; onderscheiden; ontdekken; ontwaren; opsporen; te zien krijgen; van elkaar onderscheiden
distinguer aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; onderscheid maken; onderscheiden; ridderen; uit elkaar houden; uiteenhouden
embrasser du regard aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
enregistrer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien boekstaven; documenteren; inboeken; inspreken; opnemen; opslaan; registreren; te boek stellen
faire observer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
faire remarquer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
observer aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aankijken; achten; bekijken; bewaken; bezichtigen; blikken; blikken werpen; eerbiedigen; gadeslaan; gewaarworden; hoogachten; hoogschatten; in de gaten houden; in het oog houden; inspecteren; nakomen; onderscheiden; ontwaren; opletten; patrouilleren; respecteren; surveilleren; te zien krijgen; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien
percevoir aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien beseffen; doorzien; eisen; geld in ontvangst nemen; gewaarworden; iets voelen; incasseren; inmanen; innen; invorderen; inzien; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; realiseren; te zien krijgen; verkrijgen; verwerven; voelen; vorderen
regarder aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aanblikken; aangaan; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; betreffen; bezichtigen; bezien; blikken; blikken werpen; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; inkijken; inspecteren; inzien; kijken; kijken naar; opletten; raken; schouwen; slaan op; toekijken; toeschouwen; toezien
remarquer aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien beleven; bemerken; ervaren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ondervinden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen
s'apercevoir de bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien beleven; bemerken; ervaren; gewaarworden; ondervinden; opmerken; voelen
s'aviser de bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien bemerken; opmerken
se rendre compte de bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; bemerken; gewaarworden; merken; opmerken; signaleren; voorvoelen; waarnemen
voir aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aankijken; begrijpen; bekijken; beseffen; bezichtigen; blikken; blikken werpen; doornemen; doorzien; gadeslaan; gewaarworden; inspecteren; inzien; met het verstand vatten; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; realiseren; snappen; te zien krijgen; toeschouwen

Verwandte Wörter für "zien":

 • ziens

Verwandte Definitionen für "zien":

 1. een bepaald uiterlijk hebben1
  • wat zie je bleek!1
 2. het begrijpen1
  • hij ziet nu wel dat zij gelijk had1
 3. het met je ogen waarnemen1
  • ik zie in de verte een man lopen1

Wiktionary Übersetzungen für zien:

zien
verb
 1. waarnemen met het oog
 2. het vermogen waar te nemen
zien
verb
 1. Percevoir l’image des objets par l’organe de la vue

Cross Translation:
FromToVia
zien voir see — perceive with the eyes
zien montrer show — display
zien trouver; considérer; voir think — to conceive of something or someone

Verwandte Übersetzungen für zien