Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. anderzijds:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für anderzijds (Niederländisch) ins Französisch

anderzijds:


Übersetzung Matrix für anderzijds:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'autre part aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover aan gene zijde
en outre aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover behalve dat; bovendien; buitendien; daarbij; daarbovenop; daarenboven; daarnaast; daarnevens; ernaast; plus; verder; verder nog; voor de rest; voor het overige
par ailleurs aan de andere kant; anderzijds; daarentegen; daartegenover overigens

Wiktionary Übersetzungen für anderzijds:


Cross Translation:
FromToVia
anderzijds → d'un autre côté; en revanche; par contre on the other hand — from another point of view