Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. benevens:


Niederländisch

Detailübersetzungen für benevens (Niederländisch) ins Französisch

benevens:

benevens Adjektiv

  1. benevens
    ainsi que

Übersetzung Matrix für benevens:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ainsi que benevens als ook; alsmede; alsook; analoog; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; mede; naar; net zo; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende