Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. conform:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für conform (Niederländisch) ins Französisch

conform:

conform Adjektiv

  1. conform (overeenstemmend)
    conformément à; selon; suivant; d'après

conform adv

  1. conform

Übersetzung Matrix für conform:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
suivant volgende
PrepositionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- volgens
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
conforme conform
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'après bij; te; ter; via
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
conforme analoog; conform de regel; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; naar de regel; net zo; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conformément à conform; overeenstemmend achter; gelijk; in overeenkomst met; ingevolge; later dan; na; nadat; overeenkomstig; soortgelijk; volgens
d'après conform; overeenstemmend achter; in overeenkomst met; later dan; na; nadat; overeenkomstig; volgens
selon conform; overeenstemmend achter; blijkens; in overeenkomst met; krachtens; later dan; na; naargelang; naarmate; nadat; overeenkomstig; volgens
suivant conform; overeenstemmend aaneengeregen; aaneengesloten; aanstaande; eerstvolgend; hierna; hierop; in overeenkomst met; ingevolge; komend; na dit; nakomend; navolgend; onderstaand; onderstaande; opvolgend; overeenkomstig; volgend; volgende; volgens

Verwandte Wörter für "conform":

  • conforme

Synonyms for "conform":


Verwandte Definitionen für "conform":

  1. gelijk aan1
    • het besluit was conform de verwachtingen1

Wiktionary Übersetzungen für conform:


Cross Translation:
FromToVia
conform → s'aligner conform — Act in accordance with expectations; behave in the manner of others
conform conforme konformübereinstimmend, einiggehen

Verwandte Übersetzungen für conform