Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. dergelijk:


Niederländisch

Detailübersetzungen für dergelijk (Niederländisch) ins Französisch

dergelijk:

dergelijk Adjektiv

  1. dergelijk (zulk; zoiets; dergelijke; )
    pareil; tel

Übersetzung Matrix für dergelijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pareil gelijke; weerga
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pareil dergelijk; dergelijke; dusdanig; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke analoog; desgelijks; dito; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk
tel dergelijk; dergelijke; dusdanig; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke

Verwandte Wörter für "dergelijk":