Niederländisch

Detailübersetzungen für indiscretie (Niederländisch) ins Französisch

indiscretie:

indiscretie [de ~ (v)] Nomen

  1. de indiscretie (loslippigheid)
  2. de indiscretie (onbescheidenheid)
    l'arrogance; l'indiscrétion
  3. de indiscretie (onbeschaamdheid; onbeschoftheid; schaamteloosheid; )
    l'audace; l'insolence; l'impertinence; l'impudence; l'indiscrétion; l'effronterie

Übersetzung Matrix für indiscretie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrogance indiscretie; loslippigheid; onbescheidenheid aanmatiging; arrogantie; egotisme; eigendunk; eigenwaan; hooghartigheid; hoogmoed; ijdelheid; inbeelding; verwaandheid; zelfgenoegzaamheid; zelfingenomenheid; zelfverheffing
audace inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing aanmatiging; brutaliteit; driestheid; durf; durven; gewaagdheid; impertinentie; inbeelding; kloekheid; koenheid; lef; moed; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onbeschroomdheid; onbesuisdheid; onverschrokkenheid; overmoed; roekeloosheid; stoutmoedigheid; vermetelheid; verwaandheid; vrijpostigheid; waaghalzerij; wagen; zelfverheffing
bavardage indiscretie; loslippigheid achterklap; babbeltje; causerie; gebabbel; gekeuvel; geklap; geklep; geklets; gekout; gekwebbel; gepraat; geroddel; gesprek; klap; klets; kout; kwaadsprekerij; laster; lastering; lasterpraatje; mondeling onderhoud; praat; praatje; praatjes; prietpraat; roddel; roddelpraat; roddels; stof tot gepraat; zeveren; zwartmaken
caractère irréfléchi indiscretie; loslippigheid onbezonnenheid; ondoordachtheid; ondoordachtzaamheid
effronterie inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing aanmatiging; brutaliteit; impertinentie; inbeelding; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; verwaandheid; vrijpostigheid; zelfverheffing
impertinence inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing aanmatiging; botheid; brutaliteit; grofheid; impertinentie; inbeelding; lompheid; onbeschaafdheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onbeschroomdheid; ongeliktheid; ongemanierdheid; onhoffelijkheid; schofterigheid; verwaandheid; vrijpostigheid; zelfverheffing
impudence inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing aanmatiging; inbeelding; onbeschroomdheid; verwaandheid; zelfverheffing
indiscrétion inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; loslippigheid; onbeschaamdheid; onbescheidenheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing
insolence inbeelding; indiscretie; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onkiesheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; verwaandheid; zelfverheffing aanmatiging; arrogantie; brutaliteit; hooghartigheid; hovaardigheid; impertinentie; inbeelding; laatdunkendheid; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onbeschroomdheid; verwaandheid; vrijpostigheid; zelfverheffing
intempérance de langage indiscretie; loslippigheid

Verwandte Wörter für "indiscretie":

  • indiscreties