Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. kennisgeven van:


Niederländisch

Detailübersetzungen für kennisgeven van (Niederländisch) ins Französisch

kennisgeven van:

kennisgeven van Verb

  1. kennisgeven van (informeren; zeggen; bewust maken)
    communiquer; porter à la connaissance de
    • communiquer Verb (communique, communiques, communiquons, communiquez, )

Übersetzung Matrix für kennisgeven van:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
communiquer bewust maken; informeren; kennisgeven van; zeggen aansteken; berichten; besmetten; communiceren; een conversatie hebben; iets melden; in contact staan; ineenlopen; informeren; meedelen; melden; openbaren; overbrengen; praten; publiceren; rapporteren; spreken; uitbrengen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; verslag uitbrengen; vertolken; verwoorden
porter à la connaissance de bewust maken; informeren; kennisgeven van; zeggen informeren; inlichten; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; verwittigen; waarschuwen

Verwandte Übersetzungen für kennisgeven van