Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. mening kenbaar maken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für mening kenbaar maken (Niederländisch) ins Französisch

mening kenbaar maken:

mening kenbaar maken Verb

  1. mening kenbaar maken (verkondigen)
    annoncer; donner son opinion
    • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )

Übersetzung Matrix für mening kenbaar maken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annoncer mening kenbaar maken; verkondigen aandienen; aankondigen; adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; berichten; decreteren; iets aankondigen; iets melden; in aantocht zijn; informeren; inlichten; meedelen; melden; namen afroepen; nieuwsberichten omroepen; omroepen; op de hoogte brengen; openbaar maken; openbaren; oplezen; ordonneren; per advertentie aanbieden; per advertentie aankondigen; publiceren; rapporteren; tippen; uitbazuinen; uitbrengen; van iets in kennis stellen; verordenen; verordineren; verslag uitbrengen; verwittigen; waarschuwen; zich aandienen; zich voordoen
donner son opinion mening kenbaar maken; verkondigen

Verwandte Übersetzungen für mening kenbaar maken