Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. om het even:


Niederländisch

Detailübersetzungen für om het even (Niederländisch) ins Französisch

om het even:

om het even Adjektiv

  1. om het even (eender)

Übersetzung Matrix für om het even:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
la même dezelfde
le même dezelfde
pareil gelijke; weerga
égal gelijke; weerga
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
du pareil au même eender; om het even om het even wat; onverschillig wat
identique eender; om het even analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
la même eender; om het even analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk
la même chose eender; om het even analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk
le même eender; om het even analoog; diezelfde; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk
pareil eender; om het even analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
pareillement eender; om het even eender; gelijk; hetzelfde; idem; insgelijks
égal eender; om het even analoog; congruent; desgelijks; dito; eender; eenvormig; effen; egaal; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; geslepen; glad; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; strak; uniform; vlak; vlakuit

Verwandte Übersetzungen für om het even