Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. onderscheid maken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onderscheid maken (Niederländisch) ins Französisch

onderscheid maken:

onderscheid maken Verb

  1. onderscheid maken (onderscheiden)
    distinguer; descerner
    • distinguer Verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
    • descerner Verb

Übersetzung Matrix für onderscheid maken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
descerner onderscheid maken; onderscheiden decoreren; een onderscheidingsteken geven; onderscheiden; ridderen
distinguer onderscheid maken; onderscheiden aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; ridderen; signaleren; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarnemen; zien

Verwandte Übersetzungen für onderscheid maken