Niederländisch

Detailübersetzungen für slotsommen (Niederländisch) ins Französisch

slotsommen:

slotsommen [de ~] Nomen, Plural

  1. de slotsommen (slotbeschouwingen; afsluitingen; einden; conclusies)
    la conclusions; le bilans; la conséquences; la considérations finales
  2. de slotsommen (totaalbedragen)
    le total; le bilans; la conclusions; la somme totale

Übersetzung Matrix für slotsommen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bilans afsluitingen; conclusies; einden; slotbeschouwingen; slotsommen; totaalbedragen
conclusions afsluitingen; conclusies; einden; slotbeschouwingen; slotsommen; totaalbedragen conclusies; gevolgtrekkingen; slotstukken; sluitstukken
considérations finales afsluitingen; conclusies; einden; slotbeschouwingen; slotsommen
conséquences afsluitingen; conclusies; einden; slotbeschouwingen; slotsommen gevolgen; resultaten; uitvloeisels
somme totale slotsommen; totaalbedragen besomming; complete som; conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom; totaalbedrag; volledige bedrag
total slotsommen; totaalbedragen complete som; conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom; totaalbedrag; volledige bedrag
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
total allemaal; alles; compleet; faliekant; finaal; foutloos; gehele; hartstikke; helemaal; integraal; perfect; totaal; vierkant; volledig; volmaakt; volstrekt

Verwandte Wörter für "slotsommen":


slotsommen form of slotsom:

slotsom [de ~] Nomen

  1. de slotsom (conclusie; gevolgtrekking; eindsom)
    le total; le résultat; le résultat final; la suite; la conclusion; le bilan; l'implication; la somme totale; le résultat définitif; la somme finale

Übersetzung Matrix für slotsom:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bilan conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom balans; conclusie; handelsbalans; jaarafsluiting; slotbeschouwing
conclusion conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom conclusie; eind; einde; ontknoping; slotbeschouwing
implication conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom consequentie; effect; gevolg; invloed; macht; uitvloeisel; uitwerking; voortvloeisel; werken; werking
résultat conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom afloop; antwoord; behaalde; bevinding; consequentie; effect; eind; einde; gevolg; ontknoping; oplossing; resultaat; uitkomst; uitvloeisel; uitwerking; voortvloeisel
résultat définitif conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom eindopbrengst; eindresultaat
résultat final conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom eindopbrengst; eindresultaat; uiteindelijk resultaat
somme finale conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom
somme totale conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom besomming; complete som; slotsommen; totaalbedrag; totaalbedragen; volledige bedrag
suite conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom aaneenschakeling; cyclus; gehoor; gevolg; gevolg geven aan; hotelsuite; ontvangkamer; opeenvolging; opvolging; programmapakket; reeks; salon; serie; sleep; successie; suite; tijdkring; vervolg; voortzetting
total conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom complete som; slotsommen; totaalbedrag; totaalbedragen; volledige bedrag
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
total allemaal; alles; compleet; faliekant; finaal; foutloos; gehele; hartstikke; helemaal; integraal; perfect; totaal; vierkant; volledig; volmaakt; volstrekt

Verwandte Wörter für "slotsom":