Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. toestemmen in:


Niederländisch

Detailübersetzungen für toestemmen in (Niederländisch) ins Französisch

toestemmen in:

toestemmen in Verb (stem toe in, stemt toe in, stemde toe in, stemden toe in, toegestemd in)

 1. toestemmen in
  permettre; consentir; approuver; acquiescer; ratifier
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • approuver Verb (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • acquiescer Verb (acquiesce, acquiesces, acquiesçons, acquiescez, )
  • ratifier Verb (ratifie, ratifies, ratifions, ratifiez, )

Konjugationen für toestemmen in:

o.t.t.
 1. stem toe in
 2. stemt toe in
 3. stemt toe in
 4. stemmen toe in
 5. stemmen toe in
 6. stemmen toe in
o.v.t.
 1. stemde toe in
 2. stemde toe in
 3. stemde toe in
 4. stemden toe in
 5. stemden toe in
 6. stemden toe in
v.t.t.
 1. heb toegestemd in
 2. hebt toegestemd in
 3. heeft toegestemd in
 4. hebben toegestemd in
 5. hebben toegestemd in
 6. hebben toegestemd in
v.v.t.
 1. had toegestemd in
 2. had toegestemd in
 3. had toegestemd in
 4. hadden toegestemd in
 5. hadden toegestemd in
 6. hadden toegestemd in
o.t.t.t.
 1. zal toestemmen in
 2. zult toestemmen in
 3. zal toestemmen in
 4. zullen toestemmen in
 5. zullen toestemmen in
 6. zullen toestemmen in
o.v.t.t.
 1. zou toestemmen in
 2. zou toestemmen in
 3. zou toestemmen in
 4. zouden toestemmen in
 5. zouden toestemmen in
 6. zouden toestemmen in
en verder
 1. ben toegestemd in
 2. bent toegestemd in
 3. is toegestemd in
 4. zijn toegestemd in
 5. zijn toegestemd in
 6. zijn toegestemd in
diversen
 1. stem toe in!
 2. stemt toe in!
 3. toegestemd in
 4. toestemmend in
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für toestemmen in:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acquiescer toestemmen in akkoord gaan; instemmen; laten; permitteren; toelaten
approuver toestemmen in autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; billijken; dulden; duren; fiatteren; gelijk geven; goedkeuren; goedvinden; gunnen; instemmen; inwilligen; laten; onderschrijven; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen
consentir toestemmen in akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; duren; fiatteren; gedogen; gelijk geven; getroosten; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; kloppen met; laten; moeite doen; onderschrijven; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; stroken; stroken met; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
permettre toestemmen in autoriseren; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; horen; in staat stellen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; te horen krijgen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; vernemen; veroorloven
ratifier toestemmen in autoriseren; bekrachtigen; bestempelen; bevestigen; bezegelen; billijken; certificeren; fiatteren; garanderen; goedkeuren; goedvinden; homologeren; instaan voor; merken; permitteren; ratificeren; toestaan; vast beloven; verzekeren; waarborgen; waarmerken

Verwandte Übersetzungen für toestemmen in