Niederländisch

Detailübersetzungen für vooraanstaande (Niederländisch) ins Französisch

vooraanstaande:


Übersetzung Matrix für vooraanstaande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
notable notabel; notabele
premier koploper
supérieur baas; bevelhebber; chef; commandant; hoofd; kloosteroverste; meerdere; meester; moeder overste; overste; patroon; superieur
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
respectable deugdzaam; eerzaam; zedig
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
en avant voorop
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'abord dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanstaande; aanvankelijk; aanvoerend; aleer; alvoor; alvorens; eer; eerst; eerste; eerstvolgend; leidend; ten eerste; voor; vooraan; voordat; vooreerst; voorin; voorop
d'importance befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; adelijk; behoorlijk; belangrijk; beroemd; danig; doorluchtig; duchtig; flink; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; stoer; van belang; verheven; voornaam
d'un rang élevé befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; verheven; voornaam
de grande valeur befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam kostbaar; waardevol
de haute qualité befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoogwaardig; perfect; prima; van goede kwaliteit
de marque befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
digne befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande achtbaar; achtenswaardig; deftig; eerbiedwaardig; menswaardig; statig; waardig
décisif dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; afdoend; beslissend; cruciaal; definitieve; doorslaggevend; eerste; elementair; essentieel; kardinaal; leidend; meestens; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; overtuigend; overwegend; van levensbelang; vereist; vitaal; voornaamst; wezenlijk
décisive dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; eerste; leidend
en avant dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; daarvoor; eerste; ervoor; leidend; voor; vooraan; voorin; voorop; voorover; vooruit; voorwaarts
en premier lieu dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; behalve dat; bovenal; bovendien; daarbij; daarenboven; daarvoor; eerste; ervoor; leidend; op de eerste plaats; ten eerste; voor; vooraan; vooral; vooreerst; voorin; voorop
en tête dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aan het hoofd; aanvoerend; daarvoor; eerste; ervoor; leidend; voor; vooraan; voorin; voorop
en vue befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
haut placé befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoog geplaatst
important befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; belangrijke; enorm; flink; fors; important; invloedrijk; noemenswaardige; substantieel; van belang; vooraanstaand; waard
marquant befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam frappant; gezichtsbepalend; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; toonaangevend; treffend
notable dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; enorm; flink; fors; frappant; geziene; important; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; treffend; van belang; welkome
premier dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; bovenst; bovenste; eerste; leidend; opperst; opperste
qui donne le ton dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande gezichtsbepalend; toonaangevend; vooropgaand; vooruitgaand
qui fait autorité dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; eerste; gezichtsbepalend; leidend; toonaangevend
respectable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande aanmerkelijk; aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; beduidend; behoorlijk; beschaafd; eerbaar; eerbiedwaardig; eerbiedwekkend; eerzaam; enorm; fantastisch; fatsoenlijk; flink; formidabel; fors; geducht; geweldig; hebbelijk; in hoge mate; indrukwekkend; keurig; kies; netjes; prachtig; respectabel; welgemanierd; welopgevoed
supérieur befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmatigend; arrogant; bovenst; bovenste; eersteklas; eersterangs; geringschattend; hautain; honend; hooghartig; hoogmoedig; hoogwaardig; hovaardig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opperst; opperste; perfect; prima; smalend; spottend; superieur; top; tot de beste klasse behorend; trots; uit de hoogte; uitstekend; van goede kwaliteit; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
sur le devant dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; daarvoor; eerste; ervoor; leidend; voor; vooraan; voorin; voorop
vénérable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; adelijk; beroemd; doorluchtig; eerbiedwaardig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; voornaam; zeer plechtig
à l'avant dominant; gezaghebbend; maatgevend; toonaangevend; vooraanstaande aanvoerend; daarvoor; eerste; ervoor; leidend; voor; vooraan; voorin; voorop
éminent befaamd; dominant; geacht; gezaghebbend; hooggeplaatst; hooggezeten; maatgevend; prominent; toonaangevend; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; deftig; enorm; fier; flink; fors; gedistingeerd; gezichtsbepalend; indrukwekkend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; toonaangevend; trots; vooraanstaand; voornaam; vorstelijk

Verwandte Wörter für "vooraanstaande":


vooraanstaande form of vooraanstaand:


Übersetzung Matrix für vooraanstaand:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
supérieur baas; bevelhebber; chef; commandant; hoofd; kloosteroverste; meerdere; meester; moeder overste; overste; patroon; superieur
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
respectable deugdzaam; eerzaam; zedig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avec distinction deftig; gedistingeerd; vooraanstaand; voornaam aanzienlijk; deftig; elegant; fier; indrukwekkend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; sierlijk; statig; trots; vorstelijk
d'importance befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; adelijk; behoorlijk; belangrijk; beroemd; danig; doorluchtig; duchtig; flink; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; stoer; van belang; verheven; voornaam
d'un rang élevé befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; verheven; voornaam
de grande valeur befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam kostbaar; waardevol
de haute qualité befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoogwaardig; perfect; prima; van goede kwaliteit
de marque befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
de poids invloedrijk; vooraanstaand
digne befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande achtbaar; achtenswaardig; deftig; eerbiedwaardig; menswaardig; statig; waardig
dignement deftig; gedistingeerd; vooraanstaand; voornaam aanzienlijk; adelijk; beroemd; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; fier; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; indrukwekkend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; verheven; voornaam; vorstelijk; waardig; zeer plechtig
distingué deftig; gedistingeerd; vooraanstaand; voornaam aanzienlijk; adelijk; beroemd; chic; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; elegant; erkend; esthetisch; fier; gedistingeerd; gerenommeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; indrukwekkend; majestueus; modieuze verfijning; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; sierlijk; smaakvol; statig; stijlvol; trots; verfijnd; verheven; voornaam; vorstelijk; waardig; zeer plechtig
en vue befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
haut placé befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoog geplaatst
important befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; invloedrijk; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; belangrijke; enorm; flink; fors; important; noemenswaardige; substantieel; van belang; waard
influent invloedrijk; vooraanstaand gezichtsbepalend; toonaangevend; veelvermogend
marquant befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam frappant; gezichtsbepalend; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; toonaangevend; treffend
puissant invloedrijk; vooraanstaand gefortuneerd; gezichtsbepalend; rijk; toonaangevend; veelvermogend; vermogend
respectable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande aanmerkelijk; aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; beduidend; behoorlijk; beschaafd; eerbaar; eerbiedwaardig; eerbiedwekkend; eerzaam; enorm; fantastisch; fatsoenlijk; flink; formidabel; fors; geducht; geweldig; hebbelijk; in hoge mate; indrukwekkend; keurig; kies; netjes; prachtig; respectabel; welgemanierd; welopgevoed
supérieur befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmatigend; arrogant; bovenst; bovenste; eersteklas; eersterangs; geringschattend; hautain; honend; hooghartig; hoogmoedig; hoogwaardig; hovaardig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opperst; opperste; perfect; prima; smalend; spottend; superieur; top; tot de beste klasse behorend; trots; uit de hoogte; uitstekend; van goede kwaliteit; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
vénérable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; adelijk; beroemd; doorluchtig; eerbiedwaardig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; voornaam; zeer plechtig
éminent befaamd; deftig; geacht; gedistingeerd; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; deftig; dominant; enorm; fier; flink; fors; gezaghebbend; gezichtsbepalend; indrukwekkend; maatgevend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; toonaangevend; trots; vooraanstaande; vorstelijk

Verwandte Wörter für "vooraanstaand":


Wiktionary Übersetzungen für vooraanstaand:

vooraanstaand
adjective
  1. gezaghebbend
vooraanstaand
Cross Translation:
FromToVia
vooraanstaand hors pair outstanding — distinguished from others by its superiority
vooraanstaand proéminent prominent — eminent, distinguished above others