Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. welslagen:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für welslagen (Niederländisch) ins Französisch

welslagen:

welslagen [het ~] Nomen

  1. het welslagen (succes; voorspoedigheid)
    le succès; la prospérité; la réussite

Übersetzung Matrix für welslagen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
prospérité succes; voorspoedigheid; welslagen gelukken; heil; lukken; slagen; voorspoed; welstand; welvaart; welvarendheid; welzijn
réussite succes; voorspoedigheid; welslagen bestseller; gelukken; hit; lukken; slagen; succes
succès succes; voorspoedigheid; welslagen bestseller; bestsellers; bijval; gelukken; heil; hit; instemming; lukken; slagen; succes; successtukken; toppers; voorspoed; welzijn

Wiktionary Übersetzungen für welslagen: