Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. lynne:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für lynne (Schwedisch) ins Englisch

lynne:

lynne [-ett] Nomen

  1. lynne (sinnelag; sinne)
    the character; the disposition; the soul; the mind; the heart
  2. lynne (själslig tillstånd; humör; sinnesstämning)
    the mental condition; the state of mind; the mood; the mental state; the frame of mind

Übersetzung Matrix für lynne:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
character lynne; sinne; sinnelag bokstav; figur; galenpanna; individ; karaktär; karaktärsdrag; natur; person; tecken; typ; typsnitt; vildbasare; vildhjärna; yrhätta
disposition lynne; sinne; sinnelag disposition; fallenhet; klassificering; läggning; natur; rangordning; ståndpunkt; syn; temperament; tro; turordning; åsikt; övertygelse
frame of mind humör; lynne; sinnesstämning; själslig tillstånd humör; inställning; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd; sinnesstämning; temperament
heart lynne; sinne; sinnelag hjärta; hjärtevän; innersta; kära; käraste; kärna; mitt; älskade; älskling
mental condition humör; lynne; sinnesstämning; själslig tillstånd
mental state humör; lynne; sinnesstämning; själslig tillstånd humör; mentalt tillstånd; psykiskt tillstånd; sinnesstillstånd
mind lynne; sinne; sinnelag förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt
mood humör; lynne; sinnesstämning; själslig tillstånd humör; infall; inställning; mentalt tillstånd; nyck; sinnesstillstånd; sinnesstämning; temperament
soul lynne; sinne; sinnelag drivkraft; energi; fart; psyke; själ
state of mind humör; lynne; sinnesstämning; själslig tillstånd humör; mentalitet; mentalt tillstånd; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnesstillstånd; sinnestillstånd
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mind akta sig för; blanda sig i; bry sig; ingripa; lägga sig i; se upp; vara vaksam
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
character egenskapsord; kynne; rollfigur; skaplynne; skrivtecken
disposition gemyt; hjärtelag; kynne; naturell; skaplynne
heart hjärtelag
mental condition själstillstånd
mind bry
mood känslostämning
state of mind sinnesförfattning; själstillstånd

Synonyms for "lynne":


Wiktionary Übersetzungen für lynne:


Cross Translation:
FromToVia
lynne mood; whim LauneGemütszustand; wie sich jemand fühlt oder worauf jemand gerade Lust hat

Verwandte Übersetzungen für lynne