Schwedisch

Detailübersetzungen für sällskap (Schwedisch) ins Englisch

sällskap:

sällskap [-ett] Nomen

 1. sällskap (grupp)
  the group
  – any number of entities (members) considered as a unit 1
  the party
 2. sällskap (förening)
  the society; the association; the debating society
 3. sällskap (förening)
  the fraternity; the sorority; the society; the association; the club
 4. sällskap (gille; förening; förbund; samfund; sammanslutning)
  the association; the professional organization; the club; the corporation; the society; the union; the craft; the craft guild; the guild; the craft union; the professional organisation
 5. sällskap (gemenskap; vänkrets)
  the society; the community
 6. sällskap (societet; skara)
  the society; the circle
 7. sällskap (representantförsamling; församling)
  the assembly
 8. sällskap (kompani)
  the company
 9. sällskap (partier)
  the parties

Übersetzung Matrix für sällskap:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assembly församling; representantförsamling; sällskap arrangemang; komposition; konferens; kongress; montage; möte; samling; sammankomst; sammanställning; sammansättning; sammanträde; symposium; träff
association förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; association; band; broderskap; cirkel; förbindelse; förbund; förening; förhållande; klubb; koalition; koppling; krets; länk; pakt; partnerskap; relation; samband; sammankoppling; sammanlänkning; sammanslutning; union; överenskommelse
circle skara; societet; sällskap cirkel; förening; klubb; krets; ring; rondell; samhälle
club förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap batong; cirkel; förening; golfklubba; klubb; klubba; krets; käpp; stav; stång
community gemenskap; sällskap; vänkrets SNMP-grupp; brödraskap; gemenskap; grupp; kommun; kommunal; samfund; samhälle
company kompani; sällskap affärsföretag; firma; förbund; förening; företag; grupp; handelsföretag; industri; koalition; sammanslutning
corporation förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap affärsföretag; firma; företag; handelsföretag; korporation; kår; professionell organisation; samfund
craft förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap båt; farkost; fartyg; korporation; kår; profession; professionell organisation; samfund; skepp; yrke; yrkestillhörighet
craft guild förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap handverk; hantverksskrå
craft union förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap
debating society förening; sällskap
fraternity förening; sällskap gille; skrå
group grupp; sällskap distributionslista; folkmassa; folksamling; förening; grupp; gäng; hop; kategori; klass; kontaktgrupp; lag; möte; sammankomst
guild förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap cirkel; förening; gille; klubb; korporation; krets; kår; professionell organisation; samfund; skrå
parties partier; sällskap firande
party grupp; sällskap bjudning; bunt; ceremoni; fest; festlighet; firande; grupp; gäng; hord; ihop sättning; lag; massa; party; politiskt parti; skiva; tillställning
professional organisation förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap korporation; kår; professionell organisation; samfund
professional organization förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap korporation; kår; professionell organisation; samfund
society förbund; förening; gemenskap; gille; samfund; sammanslutning; skara; societet; sällskap; vänkrets allians; broderskap; cirkel; förening; klubb; koalition; krets; pakt
sorority förening; sällskap
union förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; bindning; broderskap; cirkel; förbindelse; förbund; förening; förhållande; ihop kopplad; klubb; koalition; krets; liaison; nära samband; pakt; sammankoppling; sammanlänkande; sammanlänkning; sammanslutning; union; överenskommelse
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
circle cirkla; kretsa runt
group gruppera; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera
party celebrera; fira
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assembly hopsatt
association assis; association
circle kretsa
community gemensamhet
party baluns; galej; gask; hippa; part; partaj
union förbindning

Synonyms for "sällskap":


Wiktionary Übersetzungen für sällskap:

sällskap
noun
 1. companionship
 2. group of persons associated for a common purpose

Cross Translation:
FromToVia
sällskap companion Begleiterumschreibend für: Freund, Liebhaber
sällskap company GesellschaftGruppe von Personen, Personenkreis, Milieu
sällskap society; company; corporation société — Réunion de plusieurs personnes associées pour quelque intérêt, pour quelque affaire et sous certaines conditions.
sällskap society société — Réunions qui ont un objet politique.
sällskap society société — Compagnie de personnes qui s’assemblent ordinairement pour la conversation, pour le jeu, pour le sport.

Verwandte Übersetzungen für sällskap