Schwedisch

Detailübersetzungen für sluta (Schwedisch) ins Englisch

sluta:

sluta Verb (slutar, slutade, slutat)

 1. sluta (upphöra)
  to end
  • end Verb (ends, ended, ending)
 2. sluta (upphöra; överge; ge upp)
  to cease; to abandon; to stop; to give up
  • cease Verb (ceases, ceased, ceasing)
  • abandon Verb (abandons, abandoned, abandoning)
  • stop Verb (stops, stopped, stopping)
  • give up Verb (gives up, gave up, giving up)
 3. sluta (avsluta; fullborda)
  to finish; to end
  • finish Verb (finishes, finished, finishing)
  • end Verb (ends, ended, ending)
 4. sluta (lägga av)
  to quit; to drop out; to pull out
  • quit Verb (quits, quit, quiting)
  • drop out Verb (drops out, dropped out, dropping out)
  • pull out Verb (pulls out, pulled out, pulling out)
 5. sluta (avveckla; avsluta; hetsa upp)
  to wind up; to wind; to reel; reel in
  • wind up Verb (winds up, wound up, winding up)
  • wind Verb (winds, winded, winding)
  • reel Verb (reels, reeled, reeling)
  • reel in Verb
 6. sluta (avsluta)
  to conclude; to finish; to end
  • conclude Verb (concludes, concluded, concluding)
  • finish Verb (finishes, finished, finishing)
  • end Verb (ends, ended, ending)
 7. sluta (stoppa)
  to stop
  – To halt a process or action, typically without restoring the prior state. 1
  • stop Verb (stops, stopped, stopping)

Konjugationen für sluta:

presens
 1. slutar
 2. slutar
 3. slutar
 4. slutar
 5. slutar
 6. slutar
imperfekt
 1. slutade
 2. slutade
 3. slutade
 4. slutade
 5. slutade
 6. slutade
framtid 1
 1. kommer att sluta
 2. kommer att sluta
 3. kommer att sluta
 4. kommer att sluta
 5. kommer att sluta
 6. kommer att sluta
framtid 2
 1. skall sluta
 2. skall sluta
 3. skall sluta
 4. skall sluta
 5. skall sluta
 6. skall sluta
conditional
 1. skulle sluta
 2. skulle sluta
 3. skulle sluta
 4. skulle sluta
 5. skulle sluta
 6. skulle sluta
perfekt particip
 1. har slutat
 2. har slutat
 3. har slutat
 4. har slutat
 5. har slutat
 6. har slutat
imperfekt particip
 1. hade slutat
 2. hade slutat
 3. hade slutat
 4. hade slutat
 5. hade slutat
 6. hade slutat
blandad
 1. sluta!
 2. sluta!
 3. slutad
 4. slutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für sluta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cease stoppande
end avslutande; avslutning; avstånd; distans; slut; slutpunkt; ända
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
reel film; filmrulle; rulle; spol
stop försening; hållplats; paus; väntan
wind blåsinstrument; mässingsinstrument
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abandon ge upp; sluta; upphöra; överge avgå ifrån; beställa av; lämna; lämna i sticket; säga återbud; överge
cease ge upp; sluta; upphöra; överge försvaga; sluta upp; upphöra
conclude avsluta; sluta deducera; dra den slutsatsen; föra till ett slut; härleda; sluta sig till; slutföra
drop out lägga av; sluta
end avsluta; fullborda; sluta; upphöra ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp
finish avsluta; fullborda; sluta använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
give up ge upp; sluta; upphöra; överge enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lämna; registrera; släppa; värva; överge; överlämna sig
pull out lägga av; sluta dra fram; dra ut; knäppa upp; lyfta ut; lösa upp; plocka bort; riva ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ut; tömma
quit lägga av; sluta ge sig; kapitulera; uppgiva; överlämna sig
reel avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
reel in avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
stop ge upp; sluta; stoppa; upphöra; överge ajournera; avhålla; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla hål; fördröja; hejda; hindra; häfta; hämma; hålla tillbaka; klibba fast; komma till en ände; köra fast; motarbeta; sakta ner; skjuta upp; stanna; stilla; stoppa; stå stilla; täta hål; uppehålla
wind avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta skruva upp
wind up avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta avsluta; besluta; bestämma; bryta upp; komma till en ände; runda av; skruva upp; snurra upp; vinda upp
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abandon prisgiva; överge; övergiva
cease avstannande
conclude avsluta; konkludera; slutbehandla
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
give up försaka
reel haspel; haspla; härvel; nystvinda
stop tillstoppa
wind blåst; flås; gas; nys; nysta; orma; ringla; slingring; vindla; vira
wind up likvidera

Synonyms for "sluta":


Wiktionary Übersetzungen für sluta:

sluta
verb
 1. transitive: finish, terminate (something)
 2. ergative, intransive: be finished, be terminated
 3. come to an end
 4. colloquial: to leave, resign
past
 1. to give up, stop doing something

Cross Translation:
FromToVia
sluta cease; stop; quit aufhören — mit einer Handlung oder Handlungsweise nicht weitermachen
sluta end; finish; complete; terminate; close; wind up; conclude beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen
sluta stop einstellen — etwas (eine Tätigkeit) nicht mehr ausüben
sluta end enden — aufhören, am Ende sein, zu Ende kommen
sluta end enden — sein Leben verlieren
sluta result; amount; adjoin; conduct; guide; lead; channel; wage; bring; drive; exit; go out; alight; emerge; leave; quit; accomplish; attain; get; reach; achieve; arrive at aboutirtoucher par un bout.
sluta finish; come to an end; end up; expire; conclude; terminate finirachever, terminer, arriver à échéance, cesser, finaliser.

Verwandte Übersetzungen für sluta