Schwedisch

Detailübersetzungen für avta (Schwedisch) ins Niederländisch

avta:

avta Verb (avtar, avtog, avtagit)

 1. avta (minska; förgå; krympa; blekna)
  declineren; afnemen; achteruitgaan; minder worden
  • declineren Verb (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen Verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • achteruitgaan Verb (ga achteruit, gaat achteruit, ging achteruit, gingen achteruit, achteruitgegaan)
  • minder worden Verb (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 2. avta (slakna; hänga slak; mojna)
  lijntrekken
  • lijntrekken Verb (trek lijn, trekt lijn, trok lijn, trokken lijn, lijngetrokken)
 3. avta (minska; sjunka; förfalla; gå ner)
  declineren; afnemen; verminderen; minder worden; dalen; vervallen; teruggaan; tanen; minderen
  • declineren Verb (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen Verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • verminderen Verb (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • minder worden Verb (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • dalen Verb (daal, daalt, daalde, daalden, gedaald)
  • vervallen Verb (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)
  • teruggaan Verb (ga terug, gaat terug, ging terug, gingen terug, teruggegaan)
  • tanen Verb (taan, taant, taande, taanden, getaand)
  • minderen Verb (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)
 4. avta (vara i avtagande; gå utför)
  achteruitgaan; teruggaan; instorten; verteren; bezwijken; verrotten; wegrotten; tenondergaan; vergaan; zinken
  • achteruitgaan Verb (ga achteruit, gaat achteruit, ging achteruit, gingen achteruit, achteruitgegaan)
  • teruggaan Verb (ga terug, gaat terug, ging terug, gingen terug, teruggegaan)
  • instorten Verb (stort in, stortte in, stortten in, ingestort)
  • verteren Verb (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • bezwijken Verb (bezwijk, bezwijkt, bezweek, bezweken, bezweken)
  • verrotten Verb (verrot, verrotte, verrotten, verrot)
  • wegrotten Verb (rot weg, rotte weg, rotten weg, weggerot)
  • tenondergaan Verb (ga tenonder, gaat tenonder, ging tenonder, gingen tenonder, tenondergegaan)
  • vergaan Verb (verga, vergaat, verging, vergingen, vergaan)
  • zinken Verb (zink, zinkt, zonk, zonken, gezonken)

Konjugationen für avta:

presens
 1. avtar
 2. avtar
 3. avtar
 4. avtar
 5. avtar
 6. avtar
imperfekt
 1. avtog
 2. avtog
 3. avtog
 4. avtog
 5. avtog
 6. avtog
framtid 1
 1. kommer att avta
 2. kommer att avta
 3. kommer att avta
 4. kommer att avta
 5. kommer att avta
 6. kommer att avta
framtid 2
 1. skall avta
 2. skall avta
 3. skall avta
 4. skall avta
 5. skall avta
 6. skall avta
conditional
 1. skulle avta
 2. skulle avta
 3. skulle avta
 4. skulle avta
 5. skulle avta
 6. skulle avta
perfekt particip
 1. har avtagit
 2. har avtagit
 3. har avtagit
 4. har avtagit
 5. har avtagit
 6. har avtagit
imperfekt particip
 1. hade avtagit
 2. hade avtagit
 3. hade avtagit
 4. hade avtagit
 5. hade avtagit
 6. hade avtagit
blandad
 1. avta!
 2. avta!
 3. avtagen
 4. avtagande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für avta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achteruitgaan bli svagare
afnemen bli svagare; damma av
bezwijken eftergivande
dalen dalar
declineren böjning; deklination; kasusböjning
instorten kollapsande
minder worden avtagande; bli mindre; förfall; nedgång
minderen avtagande; minskande
vergaan ruttnande
verrotten ruttnande
vervallen övergående
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achteruitgaan avta; blekna; förgå; gå utför; krympa; minska; vara i avtagande degenerera; krympa tillbaka; urarta; vansläktas
afnemen avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka avlägsna; damma av; få ihop; gå utför; göra mindre; korta in; minska; samla; samla in; sjunka; stjäla; sänka; ta bort
bezwijken avta; gå utför; vara i avtagande avlida; bli dödad; bryta ihop; byrta ned; ; falla ihop; gå bort; ha ett sammanbrott; kollapsa
dalen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka häröra från; komma ifrån
declineren avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera; neka blankt
instorten avta; gå utför; vara i avtagande implodera; kollapsa; rasa ihop; rasa samman; ströta in; störta samman
lijntrekken avta; hänga slak; mojna; slakna
minder worden avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka gå utför; göra mindre; korta in; minska; sjunka; sänka
minderen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka göra mindre; korta in
tanen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka blekna; blekna bort; försämras; garva; sola
tenondergaan avta; gå utför; vara i avtagande bryta ihop; falla ihop; kollapsa; utgå som förlorare
teruggaan avta; förfalla; gå ner; gå utför; minska; sjunka; vara i avtagande gå tillbaka till; återgå; återvända
vergaan avta; gå utför; vara i avtagande bli förstörd; falla samman; förfalla; förgå; förstöras; gå förbi; hända; passera; ruttna; ske; sönderfalla; vara förstörd
verminderen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka gå utför; göra mindre; korta in; minska; reducera; sjunka; sänka
verrotten avta; gå utför; vara i avtagande förfalla; ruttna
verteren avta; gå utför; vara i avtagande fördraga; konsumera; lida; nötas ut; ruttna; spendera pengar; tåla; uthärda; utnötas; utslitas
vervallen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka falla samman; förfalla; förgå; gå förbi; gå nedförsbacke; gå under; hända; passera; ske; slutta; sönderfalla
wegrotten avta; gå utför; vara i avtagande förfalla; ruttna
zinken avta; gå utför; vara i avtagande gå under; sjunka
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vervallen förfallet; förfluten; förflutet; sliten; slitet; utgången; utgånget; utsliten; utslitet
zinken zink
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vergaan fördärva; fördärvad; rutten; ruttet; ruttna

Synonyms for "avta":


Wiktionary Übersetzungen für avta:

avta
verb
 1. tot rust komen

Cross Translation:
FromToVia
avta afnemen abnehmen — kleiner oder weniger werden
avta kalmeren; milderen subside — to fall into a state of quiet; to cease to rage; to be [calmed]; to settle down; to become tranquil; to abate