Most Recent niederländische Words:

gewoonte gewoontes stemming statutair aankoop aankopen employees hoeveel hinderen hinder luxueus hap hapje hapjes slaaf slaven voor wensen wens moeke refter starten start eindigen controle merendeel Stoppen zwanger omwenteling omwentelingen eisen eis cour omhoog lui beleven beurs uniform onontkoombaar verwelkomen daarom zinnenprikkelend bezigen bezig waarbij huidskleur dwang vergelijkbaar ontbreken wijzen wezen wees praten onschuldig indienen indien bijwerken bijgewerkt isoleren bijwerk bepalen vervolg vervolgen storten lichtbruin bejaardentehuis vacature tenslotte leraar giftig zeggen trekken trek kan kans marchanderen slecht slechten stageplaats arts vlag vlaggen leraarskamer surrogaat advertentie vierkant verzorger afleggen autonomie verwachten stage volgen leeftijd aan verklaring pol vals noorden zeis interneringskamp geloven geloof spelen spel afscheid afscheiden bellen bel trip verhuizen hulp receptie proberen leuren zwelling verlopen verloop toeristisch eerst eer opdracht Nederland grens grenzen inzetten inzet terwijl mislukken mislukt plannen plan voorbereiding citroen doorgeven tentoonstelling reddingsboei heersen noemen samenwerking uitstralen oponthoud begeleiding intimiteit blijken blijk aanbieding transformeren periode lukken actueel actuele appel appèl mooi vak plassen plas platen kostuum karakteristiek onderscheiden onderscheid omgooien twijfelen twijfel karakter paspoort plooiing gooien gooi dossier zonder adres aanbakken gillen gil grissen antwoord antwoorden roeren roer filosoof wasmachine gebergtevorming gemiddelde gilde dienstbetoon pand opleiding terugkomen informatie combinatie sinds telefoon telefoontje overbrengen worden arbeider horen hor

Most Recent englische Words:

hinder unconditional Unconditional bound bind strait undertake herald dawn imminent even evening stationery uniform real husband advocate new-born whirlwind ability beauty devote devoted annals teach teacher inhibit hard-working resignation determine determined bargain gene-splicing staffroom stage especially gator trip poll pollen skill operational recommendation legitimate time secretary serve extortion milk nocturnal effort gent agile plat science rout turn analyst turning camber currency Currency disseminate dissemination thick thickness rule custom customs retribution receipt aggregate aggregation snatch binary revise revision primeval drive driven obey endow outbreak greeting greet coupe man men plausibly punish punishment extent office plausible indicate letter sin blame project Project demonstrate demonstrated latitude launch orchestra shrine withdraw foresee expression tar tiger-hunting express cane library roam editor proofreader contribute contribution resources Resources perceive language prolong refund abundant forum gown sustain sustainable welcome assumption civilize civilized homework fast faster scholar glad buoy overdraft dance Dance broiler mediate history corporation operationalize draft accomplish sneak benefit reduction community requisite disclosure football approve remedy cure adjudicate fuel life prescribe genuine practicality examination full etc llama ship shipment detonation deny essay motivate oeuvre encourage gangrene adjacent enclose ratcatcher harness needy situate situation fundamental fundamentally detention detente presume believe adequate draw adequately abrasion depository slack slacken grudge