Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
 1. Ellipse:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Ellipse (Deutsch) ins Englisch

Ellipse:

Ellipse [die ~] Nomen

 1. die Ellipse
  the ellipse; the comment; the remark
 2. die Ellipse
  the ellipse
  – A closed curve whose shape is symetrical, such as a circle or a flattened circle. 1

Übersetzung Matrix für Ellipse:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
comment Ellipse Anmerkung; Bemerkung; Bemängelung; Kommentar; Kritik; Meinungsäußerung; kritische Bemerkung; Äußerung
ellipse Ellipse
remark Ellipse Anmerkung; Bemerkung; Bemängelung; Kommentar; Kritik; Meinungsäußerung; kritische Bemerkung; Äußerung
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
comment ansprechen; beanstanden; beraten; bereden; besprechen; beurteilen; debattieren; diskutieren; durchdiskutieren; durchnehmen; durchsprechen; erörtern; kommentieren

Synonyms for "Ellipse":

 • Ellipsis

Wiktionary Übersetzungen für Ellipse:

Ellipse
noun
 1. Sprachwissenschaft, Rhetorik: Fehlen von syntaktisch notwendigen Satzteilen
 2. Geometrie: geschlossene ovale Kurve
Ellipse
noun
 1. mark used in printing to indicate an omission
 2. curve

Cross Translation:
FromToVia
Ellipse ellipsis ellips — een stijlfiguur waarbij een lopende zin wordt afgebroken, die echter door de toehoorder (lezer) gemakkelijk kan worden afgemaakt
Ellipse ellipse ellips — twee-dimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten waarvoor de som van de afstanden tot twee gekozen punten, een vaste waarde heeft
Ellipse ellipse ellipse — géométrie|fr courbe plane fermée, de forme de cercle allongé, dont chacun des points est tel que la somme des distances à deux points fixes, dits foyers, est constante.