Übersicht


Deutsch

Detailübersetzungen für Fremde (Deutsch) ins Niederländisch

Fremde:

Fremde [der ~] Nomen

  1. der Fremde (Unbekannte; Ausländer; Sonderling)
    de onbekende; de vreemde; de vreemdeling

Fremde [die ~] Nomen

  1. die Fremde (Ausländerin; Ausländische)
    buitenlandse; de vreemdelinge
  2. die Fremde (Ausland)

Übersetzung Matrix für Fremde:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
buitenlandse Ausländerin; Ausländische; Fremde
eigenaardig land Ausland; Fremde
onbekende Ausländer; Fremde; Sonderling; Unbekannte
vreemd land Ausland; Fremde Ausland
vreemde Ausländer; Fremde; Sonderling; Unbekannte
vreemdeling Ausländer; Fremde; Sonderling; Unbekannte Ausländer; Ausländischer
vreemdelinge Ausländerin; Ausländische; Fremde

Wiktionary Übersetzungen für Fremde:

Fremde
noun
  1. iemand die niet bekend is
  2. iemand die uit een ander gebied of land afkomstig is dan het onderhavige

Cross Translation:
FromToVia
Fremde vreemdeling alien — person, etc. from outside
Fremde vluchteling; allochtoon; buitenlander alien — foreigner

Verwandte Übersetzungen für Fremde