Deutsch

Detailübersetzungen für behindert (Deutsch) ins Niederländisch

behindert:

behindert Adjektiv

 1. behindert (gehandikapt)

Übersetzung Matrix für behindert:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gehandicapt Arbeitsunfähige; Dienstunfähige; Erwerbsunfähige; Invalide
invalide Behinderte; Behinderter
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gehandicapt behindert; gehandikapt
invalide behindert; gehandikapt

Synonyms for "behindert":


Wiktionary Übersetzungen für behindert:

behindert
adjective
 1. met een lichamelijke afwijking

Cross Translation:
FromToVia
behindert mindervalide; invalide; gehandicapt disabled — having a physical disability
behindert gehandicapt; gebrekkig; mindervalide; andersvalide; invalide; behinderd; beperkt handicapped — having a handicap

behindern:

behindern Verb (behindere, behinderst, behindert, behinderte, behindertet, behindert)

 1. behindern (hindern; stören; aufhalten; hemmen)
  hinderen; storen; onmogelijk maken
 2. behindern (entgegenarbeiten; konterkarieren; entgegenwirken; hintertreiben)
  tegenwerken; dwarsbomen; dwarsliggen
  • tegenwerken Verb (werk tegen, werkt tegen, werkte tegen, werkten tegen, tegengewerkt)
  • dwarsbomen Verb (dwarsboom, dwarsboomt, dwarsboomde, dwarsboomden, gedwarsboomd)
  • dwarsliggen Verb (lig dwars, ligt dwars, lag dwars, lagen dwars, dwarsgelegen)
 3. behindern (aufhalten; hindern; blockieren; )
  verhinderen; belemmeren; beletten; voorkomen; voorkómen
 4. behindern (hindern; aufhalten; hemmen)
  verhinderen; onmogelijk maken
 5. behindern (benachteiligen; schaden; schädigen; düpieren)
  schaden; nadelig zijn; kwaad doen
  • schaden Verb (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • nadelig zijn Verb (ben nadelig, bent nadelig, is nadelig, was nadelig, waren nadelig, nadelig geweest)
  • kwaad doen Verb (doe kwaad, doet kwaad, deed kwaad, deden kwaad, kwaad gedaan)
 6. behindern (beschädigen; schaden; düpieren; )
  schade berokkenen; schade toebrengen aan; schaden; benadelen; duperen; nadeel toebrengen
  • schade berokkenen Verb (berokken schade, berokkent schade, berokkende schade, berokkenden schade, schade berokkend)
  • schade toebrengen aan Verb (breng schade toe aan, brengt schade toe aan, bracht schade toe aan, brachten schade toe aan, volbracht schade toe aan)
  • schaden Verb (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • benadelen Verb (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • duperen Verb (dupeer, dupeert, dupeerde, dupeerden, gedupeerd)
  • nadeel toebrengen Verb (breng nadeel toe, brengt nadeel toe, bracht nadeel toe, brachten nadeel toe, nadeel toegebracht)

Konjugationen für behindern:

Präsens
 1. behindere
 2. behinderst
 3. behindert
 4. behinderen
 5. behindert
 6. behinderen
Imperfekt
 1. behinderte
 2. behindertest
 3. behinderte
 4. behinderten
 5. behindertet
 6. behinderten
Perfekt
 1. habe behindert
 2. hast behindert
 3. hat behindert
 4. haben behindert
 5. habt behindert
 6. haben behindert
1. Konjunktiv [1]
 1. behindere
 2. behinderest
 3. behindere
 4. behinderen
 5. behinderet
 6. behinderen
2. Konjunktiv
 1. behinderte
 2. behindertest
 3. behinderte
 4. behinderten
 5. behindertet
 6. behinderten
Futur 1
 1. werde behindern
 2. wirst behindern
 3. wird behindern
 4. werden behindern
 5. werdet behindern
 6. werden behindern
1. Konjunktiv [2]
 1. würde behindern
 2. würdest behindern
 3. würde behindern
 4. würden behindern
 5. würdet behindern
 6. würden behindern
Diverses
 1. behinder!
 2. behindert!
 3. behinderen Sie!
 4. behindert
 5. behinderend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Übersetzung Matrix für behindern:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
belemmeren Behindern; Hindern
beletten Abhalten; Hindern
voorkomen Ansicht; Aussehen; Deckmantel; Erscheinung; Erscheinungsform; Gestalt; Statur; Äußere
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
belemmeren aufhalten; behindern; blockieren; entgegenarbeiten; hemmen; hindern; stören beeinträchtigen; belästigen; entgegentreten; entgegenwirken; stören; unterbrechen; vereiteln; verhindern
beletten aufhalten; behindern; blockieren; entgegenarbeiten; hemmen; hindern; stören abhalten; aufhalten; beeinträchtigen; belästigen; entgegentreten; entgegenwirken; hindern; stören; unterbrechen; vereiteln; verhindern; zurückhalten
benadelen anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen beeinträchtigen; benachteiligen; düpieren; enttäuschen; ernüchtern; frustrieren; jemandem schaden; schwächen; schädigen
duperen anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen enttäuschen; ernüchtern; frustrieren
dwarsbomen behindern; entgegenarbeiten; entgegenwirken; hintertreiben; konterkarieren
dwarsliggen behindern; entgegenarbeiten; entgegenwirken; hintertreiben; konterkarieren
hinderen aufhalten; behindern; hemmen; hindern; stören; unmöglich machen komplizieren
kwaad doen behindern; benachteiligen; düpieren; schaden; schädigen antun; schaden
nadeel toebrengen anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen
nadelig zijn behindern; benachteiligen; düpieren; schaden; schädigen
onmogelijk maken aufhalten; behindern; hemmen; hindern; stören; unmöglich machen
schade berokkenen anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen
schade toebrengen aan anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen
schaden anschlagen; behindern; benachteiligen; beschädigen; düpieren; kränken; schaden; schädigen; verletzen beeinträchtigen; beschädigen; düpieren; jemandem schaden; kränken; schaden; schwächen; verletzen; verwunden
storen aufhalten; behindern; hemmen; hindern; stören; unmöglich machen stören
tegenwerken behindern; entgegenarbeiten; entgegenwirken; hintertreiben; konterkarieren Widerstand leisten; auflehnen; aufmucken; aufmucksen; entgegenarbeiten; entgegenwirken; komplizieren; sichwidersetzen; umstellen
verhinderen aufhalten; behindern; blockieren; entgegenarbeiten; hemmen; hindern; stören beeinträchtigen; belästigen; entgegentreten; entgegenwirken; hintertreiben; sabotieren; stören; unterbrechen; vereiteln; verhindern
voorkomen passieren; verhüten; vermeiden; vorkommen; zuvorkommen; überholen
voorkómen aufhalten; behindern; blockieren; entgegenarbeiten; hemmen; hindern; stören
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
voorkomen aufhalten; behindern; blockieren; entgegenarbeiten; hemmen; hindern; stören

Synonyms for "behindern":


Wiktionary Übersetzungen für behindern:

behindern
verb
 1. stören, an etwas hindern, von etwas abhalten
behindern
verb
 1. een factor vormen die een gebeurtenis of handeling (bijna) onmogelijk maakt
 2. tegenwerken, moeilijkheden geven
 3. (overgankelijk) de voortgang verstoren

Cross Translation:
FromToVia
behindern hinderen; verhinderen; vertragen hinder — to delay or impede movement
behindern hinderen; impediëren; belleten; in de weg staan; belemmeren impede — to get in the way of; to hinder
behindern doorhalen; doorstrepen; een streep halen door; schrappen; afdammen; afsluiten; belemmeren; stuwen; versperren barrerfermer avec une barre par-derrière.
behindern ontstemmen; de voet dwars zetten; tegengaan; tegenwerken contrarier — Empêcher d’agir, d’aboutir
behindern belemmeren; hinderen; storen; verstoren; storing veroorzaken; defect maken; in disorde brengen; in verwarring brengen; rommelen déranger — Traductions à trier suivant le sens
behindern belemmeren; hinderen; storen; verstoren gêner — Causer de la gêne