Übersicht
Deutsch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. Flamme:
 2. flammen:
 3. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Flamme (Deutsch) ins Niederländisch

Flamme:

Flamme [die ~] Nomen

 1. die Flamme (Brand; Feuer; Flammenmeer; Feuermeer)
  het vuur; de brand; de fik
  • vuur [het ~] Nomen
  • brand [de ~ (m)] Nomen
  • fik [de ~ (m)] Nomen
 2. die Flamme (Docht; Zündung; Lunte; )
  de ontsteking; de lont

Übersetzung Matrix für Flamme:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brand Brand; Feuer; Feuermeer; Flamme; Flammenmeer Brand
fik Brand; Feuer; Feuermeer; Flamme; Flammenmeer
lont Docht; Entzündung; Flamme; Kerzendocht; Kontakt; Lunte; Zündschnur; Zündung
ontsteking Docht; Entzündung; Flamme; Kerzendocht; Kontakt; Lunte; Zündschnur; Zündung Ansteckung; Entzündung; Infektion
vuur Brand; Feuer; Feuermeer; Flamme; Flammenmeer Elan; Holzfeuer; Leidenschaft; Passion; Schwung

Synonyms for "Flamme":


Wiktionary Übersetzungen für Flamme:

Flamme
noun
 1. kleinste vorm van vuur

Cross Translation:
FromToVia
Flamme laai; vlam flame — visible part of fire
Flamme vuurtje light — flame or something used to create fire
Flamme gloed; vuur ardeurchaleur vif, extrême.

Flamme form of flammen:

flammen Verb (flamme, flammst, flammt, flammte, flammtet, geflammt)

 1. flammen (flackern; funkeln)
  vlammen; flikkeren; flakkeren
  • vlammen Verb (vlam, vlamt, vlamde, vlamden, gevlamd)
  • flikkeren Verb (flikker, flikkert, flikkerde, flikkerden, geflikkerd)
  • flakkeren Verb
 2. flammen (versengen; brennen; feuern; )
  branden; verschroeien; zengen; blakeren; verzengen
  • branden Verb (brand, brandt, brandde, brandden, gebrand)
  • verschroeien Verb (verschroei, verschroeit, verschroeide, verschroeiden, verschroeid)
  • zengen Verb (zeng, zengt, zengde, zengden, gezengen)
  • blakeren Verb (blaker, blakert, blakerde, blakerden, geblakerd)
  • verzengen Verb
 3. flammen (lodern)
  vlammen; vlammen uitslaan
 4. flammen (funken)

Konjugationen für flammen:

Präsens
 1. flamme
 2. flammst
 3. flammt
 4. flammen
 5. flammt
 6. flammen
Imperfekt
 1. flammte
 2. flammtest
 3. flammte
 4. flammten
 5. flammtet
 6. flammten
Perfekt
 1. habe geflammt
 2. hast geflammt
 3. hat geflammt
 4. haben geflammt
 5. habt geflammt
 6. haben geflammt
1. Konjunktiv [1]
 1. flamme
 2. flammest
 3. flamme
 4. flammen
 5. flammet
 6. flammen
2. Konjunktiv
 1. flammte
 2. flammtest
 3. flammte
 4. flammten
 5. flammtet
 6. flammten
Futur 1
 1. werde flammen
 2. wirst flammen
 3. wird flammen
 4. werden flammen
 5. werdet flammen
 6. werden flammen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde flammen
 2. würdest flammen
 3. würde flammen
 4. würden flammen
 5. würdet flammen
 6. würden flammen
Diverses
 1. flamme!
 2. flammt!
 3. flammen Sie!
 4. geflammt
 5. flammend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Übersetzung Matrix für flammen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
branden Brennen; Brände
flikkeren Flackern; Flimmern; Funkeln
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blakeren anstecken; brennen; einbrennen; feuern; flammen; sengen; versengen
branden anstecken; brennen; einbrennen; feuern; flammen; sengen; versengen brandmarken; brennen; einbrennen; kennzeichnen; markieren; stigmatisieren
flakkeren flackern; flammen; funkeln
flikkeren flackern; flammen; funkeln flimmern; funkeln; glitzern; glänzen; kippen; leuchten; purzeln; scheinen; schimmern; stolpern; taumeln; umfallen; umkippen
verschroeien anstecken; brennen; einbrennen; feuern; flammen; sengen; versengen
verzengen anstecken; brennen; einbrennen; feuern; flammen; sengen; versengen
vlammen flackern; flammen; funkeln; lodern
vlammen uitslaan flammen; lodern
vonken schieten flammen; funken
zengen anstecken; brennen; einbrennen; feuern; flammen; sengen; versengen

Verwandte Übersetzungen für Flamme