Übersicht
Deutsch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. Produkt:
 2. Wiktionary:
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. product:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Produkt (Deutsch) ins Niederländisch

Produkt:

Produkt [der ~] Nomen

 1. der Produkt (Fabrikat; Erzeugnis)
  het product; het fabrikaat; het maaksel

Übersetzung Matrix für Produkt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fabrikaat Erzeugnis; Fabrikat; Produkt Fertigerzeugnis
maaksel Erzeugnis; Fabrikat; Produkt Anfertigen; Anfertigung; Herstellung; Kreation; Verfertigung
product Erzeugnis; Fabrikat; Produkt Erlös; Ertrag; Ware

Synonyms for "Produkt":


Wiktionary Übersetzungen für Produkt:


Cross Translation:
FromToVia
Produkt produkt produce — items produced
Produkt product product — commodity for sale
Produkt resultaat product — consequence of efforts
Produkt reactieproduct product — result of chemical reaction
Produkt product product — multiplication result
Produkt ding; voorwerp; waar; handelswaar; product; middel; werktuig; stuk gereedschap; instrument; inkomen; ontvangst; opbrengst; verdienste produitrésultat créatif de l’activité humaine.

Verwandte Übersetzungen für ProduktNiederländisch

Detailübersetzungen für Produkt (Niederländisch) ins Deutsch

Produkt form of product:

product [het ~] Nomen

 1. het product (fabrikaat; maaksel)
  der Produkt; Fabrikat; Erzeugnis
 2. het product (opbrengst; rendement; uitkomst; voortbrengsel; oogst)
  der Ertrag; der Erlös
 3. het product
  die Ware
  • Ware [die ~] Nomen

Übersetzung Matrix für product:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Erlös oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel baat; gewin; profijt; winst
Ertrag oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel baat; besomming; druivenoogst; gewin; oogst; opbrengst van een gewas; opbrengst van gewas; pluk; profijt; wijnoogst; winst
Erzeugnis fabrikaat; maaksel; product creatuur; schepsel
Fabrikat fabrikaat; maaksel; product
Produkt fabrikaat; maaksel; product
Ware product artikel; basisproduct; ding; goed; goederen; handelsgoederen; handelswaar; item; koopwaar; object; verbruiksgoederen; voorwerp; waar; waren; zaak

Verwandte Wörter für "product":

 • producten

Verwandte Definitionen für "product":

 1. uitkomst van vermenigvuldiging1
  • het product van 4 en 2 = 81
 2. wat gemaakt wordt in de industrie of gekweekt in land- en tuinbouw1
  • de producten van dit bedrijf worden goed verkocht1

Wiktionary Übersetzungen für product:

product
noun
 1. Ergebnis eines Herstellungsprozesses (zum Beispiel eine Ware für den Handel)

Cross Translation:
FromToVia
product Produkt product — commodity for sale
product Produkt product — multiplication result
product Ding; Sache; Etwas; Produkt; Mittel; Werkzeug; Einnahme; Erlös; Ertrag produitrésultat créatif de l’activité humaine.

Verwandte Übersetzungen für Produkt