Deutsch

Detailübersetzungen für fortwähren (Deutsch) ins Schwedisch

fortwähren:

fortwähren Verb

 1. fortwähren (stehenbleiben; bleiben; fortdauern; )
  förbli densamme; vara likadan
  • förbli densamme Verb (förblir densamme, förblev densamme, förblivit densamme)
  • vara likadan Verb (är likadan, var likadan, varit likadan)
 2. fortwähren (verweilen; bleiben; dauern; )
  dröja sig kvar; släntra
  • dröja sig kvar Verb (dröjer sig kvar, dröjde sig kvar, dröjt sig kvar)
  • släntra Verb (släntrar, släntrade, släntrat)
 3. fortwähren (durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; )
  fortsätta; gå vidare med; slutföra; fortgå
  • fortsätta Verb (fortsätter, fortsatte, fortsatt)
  • gå vidare med Verb (går vidare med, gick vidare med, gått vidare med)
  • slutföra Verb (slutför, slutförde, slutfört)
  • fortgå Verb (fortgår, fortgick, fortgått)
 4. fortwähren (fortdauern; anhalten; währen; andauern; standhalten)
  pågå; fortgå
  • pågå Verb (pågår, pågick, pågått)
  • fortgå Verb (fortgår, fortgick, fortgått)

Übersetzung Matrix für fortwähren:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dröja sig kvar bleiben; dauern; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen
fortgå andauern; anhalten; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; standhalten; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen; währen
fortsätta andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen Gespräch fortsetzen; antreiben; arbeiten; auftreiben; durchgehen; durchlaufen; durchmachen; erfolgen; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortziehen; funktionieren; kontinuieren; nachsetzen; reaktivieren; tun; verfolgen; verlängern; vorgehen; wegtreiben; weiterarbeiten; weitergehen; weiterlaufen; weitermachen
förbli densamme bleiben; erhalten; fortdauern; fortwähren; stehenbleiben; verweilen; warten; zögern
gå vidare med andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen
pågå andauern; anhalten; fortdauern; fortwähren; standhalten; währen
slutföra andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen beenden; schlußfolgern; zu Ende sein
släntra bleiben; dauern; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen flanieren; paradieren; schlendern; spazieren; spazierengehen; streunen; trödeln
vara likadan bleiben; erhalten; fortdauern; fortwähren; stehenbleiben; verweilen; warten; zögern
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dröja sig kvar hinfällig; matt; schwach