Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. petrol:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für petrol (Englisch) ins Deutsch

petrol:

petrol [the ~] Nomen

  1. the petrol (gasoline; motor fuel; gas)
    Benzin
  2. the petrol (fuel; gasoline; engine fuel; gas; motor fuel)
    der Brandstoff; der Brennstoff; der Treibstoff; Benzin

Übersetzung Matrix für petrol:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Benzin engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol turps
Brandstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol fuel; gas
Brennstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol fuel
Treibstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol
- gas; gasolene; gasoline
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- motor spirit

Synonyms for "petrol":


Verwandte Definitionen für "petrol":

  1. a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines1

Wiktionary Übersetzungen für petrol:

petrol
noun
  1. Ottokraftstoff, dünnflüssiges Mineralöl, Treibstoff, Lösungsmittel

Cross Translation:
FromToVia
petrol Benzin benzine — een aardolieproduct bestaande uit een mengsel van alifatische koolwaterstoffen met een ketenlegte tussen vijf en twaalf dat algemeen in gebruik is als brandstof voor verkeer
petrol Benzin essence — Carburant pour automobiles, issu du pétrole raffiné

Verwandte Übersetzungen für petrol