Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. terrorism:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für terrorism (Englisch) ins Deutsch

terrorism:

terrorism [the ~] Nomen

  1. the terrorism
    der Terrorismus

Übersetzung Matrix für terrorism:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Terrorismus terrorism
- act of terrorism; terrorist act

Synonyms for "terrorism":

  • act of terrorism; terrorist act; coercion

Verwandte Definitionen für "terrorism":

  1. the calculated use of violence (or the threat of violence) against civilians in order to attain goals that are political or religious or ideological in nature; this is done through intimidation or coercion or instilling fear1

Wiktionary Übersetzungen für terrorism:

terrorism
noun
  1. use of terror as a means of coercion
terrorism
Cross Translation:
FromToVia
terrorism Terrorismus terrorisme — het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk