Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. vertebral column:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für vertebral column (Englisch) ins Deutsch

vertebral column:

vertebral column [the ~] Nomen

  1. the vertebral column (backbone; spine; spinal column)
    Rückgrat; die Wirbelsäule

Übersetzung Matrix für vertebral column:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Rückgrat backbone; spinal column; spine; vertebral column
Wirbelsäule backbone; spinal column; spine; vertebral column
- back; backbone; rachis; spinal column; spine
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- spinal column; spine

Synonyms for "vertebral column":


Verwandte Definitionen für "vertebral column":

  1. the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord1

Wiktionary Übersetzungen für vertebral column:

vertebral column
noun
  1. vertebral column

Cross Translation:
FromToVia
vertebral column Wirbelsäule wervelkolom — anatomie|nld zuil gevormd door de wervel gelegen in de rug, die de enige steun van het hoofd en de romp uitmaakt en waarin het ruggenmerg zit
vertebral column Wirbelsäule colonne vertébraleempilement des vertèbres, qui forment le support du dos des mammifères et sur lesquelles fixer les côtes.

Verwandte Übersetzungen für vertebral column