Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. haulage:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für haulage (Englisch) ins Deutsch

haulage:

haulage [the ~] Nomen

  1. the haulage (cartage)
    der Schlepplohn; Rollgeld

Übersetzung Matrix für haulage:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Rollgeld cartage; haulage
Schlepplohn cartage; haulage
- draw; haul

Synonyms for "haulage":


Verwandte Definitionen für "haulage":

  1. the act of drawing or hauling something1

Wiktionary Übersetzungen für haulage:

haulage
noun
  1. The act of hauling
  2. Business of transporting goods

Cross Translation:
FromToVia
haulage Frachpreis; Frachtrate vrachtprijs — prijs die men betaalt om een bepaalde hoeveelheid vracht naar een andere locatie te vervoeren

Verwandte Übersetzungen für haulage