Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. epiglottis:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für epiglottis (Englisch) ins Deutsch

epiglottis:

epiglottis [the ~] Nomen

  1. the epiglottis
    der Kehlkopf; der Kehldeckel

Übersetzung Matrix für epiglottis:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Kehldeckel epiglottis
Kehlkopf epiglottis larynx

Verwandte Wörter für "epiglottis":

  • epiglottides, epiglottises

Synonyms for "epiglottis":

  • cartilaginous structure

Verwandte Definitionen für "epiglottis":

  1. a flap of cartilage that covers the windpipe while swallowing1

Wiktionary Übersetzungen für epiglottis:

epiglottis
noun
  1. an organ

Cross Translation:
FromToVia
epiglottis Kelhdeckel strotklepje — een dun, dekselachtig kraakbeenklepje, bedekt met een slijmvlies, dat zich aan de basis van de tong bevindt
epiglottis Epiglottis épiglotte — Organe de la gorge (1):