Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. mortality rate:


Englisch

Detailübersetzungen für mortality rate (Englisch) ins Deutsch

mortality rate: (*Wort und Satz getrennt)

mortality rate:


Übersetzung Matrix für mortality rate:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- death rate; deathrate; fatality rate; mortality

Synonyms for "mortality rate":


Verwandte Definitionen für "mortality rate":

  1. the ratio of deaths in an area to the population of that area; expressed per 1000 per year1

Wiktionary Übersetzungen für mortality rate:

mortality rate
noun
  1. the number of deaths
mortality rate
Cross Translation:
FromToVia
mortality rate Sterberate; Mortalität sterftecijfer — een getal dat aangeeft hoeveel sterfgevallen er in een gebied in een bepaalde tijd hebben plaatsgevonden

Verwandte Übersetzungen für mortality rate