Übersicht
Englisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. beast:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für beast (Englisch) ins Spanisch

beast:

beast [the ~] Nomen

 1. the beast (animal)
  – a living organism characterized by voluntary movement 1
  el bicho; el animal; la bestia
 2. the beast (monster; ogre; monstrosity)
  el monstruo; el endriago

Übersetzung Matrix für beast:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
animal animal; beast creep; nasty piece of work; pain in the ass; pain in the neck; rotter; scoundrel; wretch; wretched fellow
bestia animal; beast barbarian; brute; cruel person; fiend
bicho animal; beast
endriago beast; monster; monstrosity; ogre
monstruo beast; monster; monstrosity; ogre colossus; copy; example; hulk; model; monster; monstrosity; ogre; sample; specimen; ugly fellow
- animal; animate being; brute; creature; fauna; savage; wildcat; wolf
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- brute; monster
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
animal beastly; bestial

Verwandte Wörter für "beast":


Synonyms for "beast":


Verwandte Definitionen für "beast":

 1. a living organism characterized by voluntary movement1
 2. a cruelly rapacious person1

Wiktionary Übersetzungen für beast:

beast
noun
 1. violent/antisocial person
 2. non-human animal

Cross Translation:
FromToVia
beast bruto Scheusalschreckliches Tier, Ungeheuer, Bestie
beast bestia; animal beestdier, gebruikt om het aardse, niet menselijke van een dier te benadrukken
beast animal; bestia animal — zoologie|nocat=1 métazoaire ; être organisé, doué de sensibilité et de mouvement, et reproductible au sein de son espèce.
beast animal; bestia bête — Tout animal autre que l’Homme.

Verwandte Übersetzungen für beast